Mamy dla Ciebie 40 000 PLN na rozpoczęcie działalności gospodarczej – weź udział w projekcie „Sukces i niezależność z własną firmą – III edycja”.

Tarnobrzeska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. ogłasza rozpoczęcie rekrutacji do projektu „Sukces i niezależność z własną firmą – III edycja”.Zgłoszenia do projektu przyjmowane będą w terminie od 25.02.2013 r. do 14.03.2013 r., od poniedziałku do piątku w godzinach od 7:30 do 15:30. Miejsce składania dokumentów:Biuro projektu:Tarnobrzeska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A., ul. M. Dąbrowskiej 15, Tarnobrzeg Punkty Rekrutacyjne:Rzeszowska Agencja…

zobacz więcej

Rozstrzygnięcie zapytania ofertowego nr 6/BGK/PG/2013 z dnia 31.01.2013r – materiały promocyjno-informacyjne

Fundusze Europejskie – dla rozwoju Polski WschodniejProjekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnegow ramach Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej 2007 – 2013 Stalowa Wola 08-02-2013r Rozstrzygnięcie oceny porównania ofert cenowych dotyczące usługi polegającej na przygotowaniu i wykonaniu materiałów promocyjno-informacyjnych wraz z projektami graficznymi, złożonych do dnia 07-02-2013r do godz. 12:00 w ramach projektu…

zobacz więcej

Zaproszenie do wzięcia udziału w składaniu ofert – usługa organizacji imprezy promocyjnej dla około 200 osób.

Regionalna Izba GospodarczaZaprasza do wzięcia udziału w składaniu ofert dotyczących usługi polegającej na organizacji imprezy promocyjnej dla około 200 osób w ramach realizowanego projektu pn: „Regionalna Izba Gospodarcza mostem do świata biznesu.” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz Budżetu Państwa w ramach Osi Priorytetowej I „Konkurencyjna i innowacyjna gospodarka”, Działanie 1.2 „Instytucje otoczenia biznesu”…

zobacz więcej

Rozstrzygnięcie zapytania ofertowego nr 5/BGK/PG/2013 z dnia 25.01.2013r – zamieszczenie ogłoszeń w prasie

Fundusze Europejskie – dla rozwoju Polski WschodniejProjekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnegow ramach Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej 2007 – 2013Stalowa Wola 07-02-2013r Rozstrzygnięcie oceny porównania ofert cenowych dotyczące usługi polegającej na zamieszczeniu ogłoszeń w prasie, złożonych do dnia 06-02-2013r do godz. 12:00 w ramach projektu „Reporęczenia i pożyczki szansą na…

zobacz więcej

Przedłużenie terminu składania ofert dotyczących zamieszczenia ogłoszenia w prasie regionalnej

Regionalna Izba GospodarczaInformuje, iż termin składania ofert dotyczących zamieszczenia ogłoszeń w prasie w ramach realizowanego projektu pt: „Reporęczenia i pożyczki szansą na zwiększenie finansowania zewnętrznego MSP. Instrument wsparcia funduszy poręczeniowych i pożyczkowych w Polsce Wschodniej w ramach I Osi priorytetowej: Nowoczesna Gospodarka, zostaje przedłużony do dnia 06.02.2013 roku. Analiza złożonych ofert nastąpi w dniu 06.02.2013…

zobacz więcej

Zaproszenie do wzięcia udziału w składaniu ofert – usługi polegającej na przygotowaniu i wykonaniu materiałów promocyjno-informacyjnych wraz z projektami graficznymi

Regionalna Izba Gospodarcza Zaprasza do wzięcia udziału w składaniu ofert dotyczących usługi polegającej na przygotowaniu i wykonaniu materiałów promocyjno-informacyjnych wraz z projektami graficznymi w ramach realizowanego projektu pt: „Reporęczenia i pożyczki szansą na zwiększenie finansowania zewnętrznego MSP. Instrument wsparcia funduszy poręczeniowych i pożyczkowych w Polsce Wschodniej w ramach I Osi priorytetowej: Nowoczesna GospodarkaDziałanie I.2 Instrumenty inżynierii…

zobacz więcej

Zaproszenie do wzięcia udziału w składaniu ofert – „Ogłoszenie w prasie regionalnej – województwo podkarpackie oraz województwo lubelskie”

Fundusze Europejskie – dla rozwoju Polski WschodniejProjekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnegow ramach Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej 2007 – 2013  Regionalna Izba GospodarczaZaprasza do wzięcia udziału w składaniu ofert dotyczących zamieszczenia ogłoszeń w prasie regionalnej – zasięg terytorialny województwo podkarpackie oraz województwo lubelskie w ramach realizowanego projektu pt: „Reporęczenia i…

zobacz więcej

Zapytanie ofertowe nr 3/BGK/PG/2013 z dnia 11.01.2013r – ogłoszenie w prasie

Fundusze Europejskie – dla rozwoju Polski WschodniejProjekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnegow ramach Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej 2007 – 2013 Zapytanie ofertowe nr 3/BGK/PG/2013 z dnia 11.01.2013r dotyczące usługi polegającej na zamieszczeniu ogłoszenia w prasie (zasięg terytorialny województwo podkarpackie oraz województwo lubelskie) ogłoszone w ramach projektu „Reporęczenia i pożyczki szansą…

zobacz więcej

Rozstrzygnięcie oceny porównania ofert cenowych dotyczące usługi dostarczenia materiałów biurowych

Stalowa Wola 22-01-2013rRozstrzygnięcie oceny porównania ofert cenowych dotyczące usługi dostarczenia materiałów biurowych złożonych do dnia 21-01-2013r. do godz. 12:00 w ramach projektu „Rozszerzenie działalności pożyczkowej RIG poprzez dokapitalizowanie Funduszu Pożyczkowego” w ramach : Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013 Działanie 1.1 Wsparcie kapitałowe przedsiębiorczości Schemat A Wsparcie kapitałowe funduszy  W dniu 22-01-2013r. wyłoniona…

zobacz więcej