Rozstrzygnięcie zapytania ofertowego nr 4/BGK/PG/2013 z dnia 11.01.2013r – produkcja spotu reklamowego wraz z emisją w radiowej rozgłośni regionalnej

Fundusze Europejskie – dla rozwoju Polski WschodniejProjekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnegow ramach Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej 2007 – 2013 Stalowa Wola 22-01-2013r Rozstrzygnięcie oceny porównania ofert cenowych dotyczące usługi polegającej na produkcji spotu reklamowego wraz z emisją w radiowej rozgłośni regionalnej złożonych do dnia 21-01-2013r. do godz. 12:00 w ramach…

zobacz więcej

Rozstrzygnięcie zapytania ofertowego nr 2/BGK/PG/2013 z dnia 11.01.2013r – dostawa materiałów biurowych

Fundusze Europejskie – dla rozwoju Polski WschodniejProjekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnegow ramach Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej 2007 – 2013 Stalowa Wola 22-01-2013r Rozstrzygnięcie oceny porównania ofert cenowych dotyczące usługi polegającej na dostawie materiałów biurowych złożonych do dnia 18-01-2013r. do godz. 12:00 w ramach projektu „Reporęczenia i pożyczki szansą na zwiększenie…

zobacz więcej

Rozstrzygnięcie zapytania ofertowego nr 1/BGK/PG/2013 z dnia 11.01.2013r – przygotowanie i wykonanie materiałów promocyjno – informacyjnych wraz z projektami graficznymi.

Fundusze Europejskie – dla rozwoju Polski WschodniejProjekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnegow ramach Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej 2007 – 2013 Stalowa Wola 21-01-2013r Rozstrzygnięcie oceny porównania ofert cenowych dotyczące usługi polegającej na przygotowaniu i wykonaniu materiałów promocyjno-informacyjnych wraz z projektami graficznymi złożonych do dnia 18-01-2013r. do godz. 12:00 w ramach projektu…

zobacz więcej

Rozstrzygnięcie oceny porównania ofert cenowych dotyczące usługi dostarczenia materiałów biurowych

Stalowa Wola 21-01-2013r Rozstrzygnięcie oceny porównania ofert cenowych dotyczące usługi dostarczenia materiałów biurowych złożonych do dnia 18-01-2013r. do godz. 12:00 w ramach projektu „Zwiększenie dostępności do pomocy zwrotnej dla przedsiębiorców poprzez dokapitalizowanie Regionalnego Funduszu pożyczkowego RIG” w ramach : Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013 Działanie 1.1 Wsparcie kapitałowe przedsiębiorczości Schemat A Wsparcie kapitałowe…

zobacz więcej

Wyjaśnienie dotyczące terminu składania ofert na produkcję spotu reklamowego w radio

Regionalna Izba Gospodarczawyjaśnia, iż punkt IV Miejsce i termin składania ofert, prawidłowo brzmi „Ofertę w odpowiedzi na otrzymane zapytanie należy składać osobiście lub pocztą na adres Regionalna Izba Gospodarcza, ul. 1-go Sierpnia 26 b, 37-450 Stalowa Wola w terminie do dnia 18.01.2013r. godz. 12.00 z dopiskiem „Oferta dotycząca usługi polegającej na produkcji spotu reklamowego wraz…

zobacz więcej

Zaproszenie do wzięcia udziału w składaniu ofert – dostawa materiałów biurowych w ramach RPO WP I

Regionalna Izba GospodarczaZaprasza do wzięcia udziału w składaniu ofert dotyczących usługi polegającej na dostarczeniu materiałów biurowych w ramach realizowanego projektu pt: „Rozszerzenie działalności pożyczkowej RIG poprzez dokapitalizowanie Funduszu Pożyczkowego” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz Budżetu Państwa w ramach osi priorytetowej I „Konkurencyjna i innowacyjna gospodarka”, Działanie 1.1 „Wsparcie kapitałowe przedsiębiorczości”, Schemat A „Wsparcie…

zobacz więcej

Zaproszenie do wzięcia udziału w składaniu ofert – „Usługa polegająca na produkcji spotu reklamowego wraz z emisją w radiowej rozgłośni regionalnej”

Regionalna Izba GospodarczaZaprasza do wzięcia udziału w składaniu ofert dotyczących usługi polegającej na produkcji spotu reklamowego wraz z emisją w radiowej rozgłośni regionalnej w ramach realizowanego projektu pt: „Reporęczenia i pożyczki szansą na zwiększenie finansowania zewnętrznego MSP. Instrumenty wsparcia funduszy doręczeniowych i pożyczkowych w Polsce Wschodniej” w ramach: Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej 2007-2013 działanie…

zobacz więcej

Zaproszenie do wzięcia udziału w składaniu ofert – usługi polegającej na przygotowaniu i wykonaniu materiałów promocyjno-informacyjnych wraz z projektami graficznymi

Regionalna Izba Gospodarcza Zaprasza do wzięcia udziału w składaniu ofert dotyczących usługi polegającej na przygotowaniu i wykonaniu materiałów promocyjno-informacyjnych wraz z projektami graficznymi w ramach realizowanego projektu pt: „Reporęczenia i pożyczki szansą na zwiększenie finansowania zewnętrznego MSP. Instrument wsparcia funduszy poręczeniowych i pożyczkowych w Polsce Wschodniej w ramach I Osi priorytetowej: Nowoczesna GospodarkaDziałanie I.2 Instrumenty inżynierii…

zobacz więcej

Zaproszenie do wzięcia udziału w składaniu ofert – usługi polegającej na dostawie materiałów biurowych

Regionalna Izba GospodarczaZaprasza do wzięcia udziału w składaniu ofert dotyczących usługi polegającej na dostawie materiałów biurowych w ramach realizowanego projektu pt: „Reporęczenia i pożyczki szansą na zwiększenie finansowania zewnętrznego MSP. Instrument wsparcia funduszy poręczeniowych i pożyczkowych w Polsce Wschodniej w ramach I Osi priorytetowej: Nowoczesna Gospodarka Działanie I.2 Instrumenty inżynierii finansowej Programu Operacyjnego Rozwój Polski…

zobacz więcej