2021-03-31  Informacja Funduszu Pożyczkowego- Pożyczka Płynnościowa

Informujemy, iż w dniu 31.03.2021 r. kwota złożonych wniosków na Pożyczkę Płynnościową przekroczyła wysokość zakontraktowanych środków dla Regionalnej Izby Gospodarczej w Stalowej Woli.

W związku z powyższym wszystkie wnioski złożone po w/w terminie zostaną zarejestrowane na liście rezerwowej, a ich rozpatrzenie uzależnione będzie od uwolnienia się środków.

2021-03-12 Regionalna Izba Gospodarcza w Stalowej Woli otrzymała kolejne środki w wysokości 10 mln zł, zasilając Instrument Finansowy – Pożyczka Płynnościowa. Oferowane wsparcie w formie pożyczek skierowane jest do mikro, małych i średnich przedsiębiorstw z terenu województwa podkarpackiego w celu zapewnienia finansowania płynnościowego w związku z negatywnymi konsekwencjami spowodowanymi epidemią COVID-19 – na korzystnych warunkach finansowych tj. z oprocentowaniem od 0,00 % w skali roku, bez żadnych innych opłat i prowizji.

W związku z sytuacją epidemiologiczną COVID-19 informujemy, że z dniem 24.03.2021r. przyjmowanie wniosków oraz udzielanie informacji o pożyczkach odbywać się będzie po wcześniejszym telefonicznym umówieniu się z pracownikiem RIG.
Za utrudnienia przepraszamy.

Telefon kontaktowy: 15 844 03 57

Dokumenty do pobrania Pożyczka Płynnościowa

 

REGULAMIN FUNDUSZU:

Regulamin Funduszu

WNIOSEK O POŻYCZKĘ:

Wniosek od 22.07.2020r.

ZAŁĄCZNIKI DO WNIOSKU O POŻYCZKĘ:

Biznes Plan

Oświadczenie poręczyciela – 07.2020r.

Sprawozdania finansowe – uproszczona księgowość od 12.03.2021r

Sprawozdanie finansowe – pełna księgowość

Oświadczenie MSP 2021r od.12.03.2021r .

Oświadczenie osoby będącej dłużnikiem z tytułu zabezpieczenia

Upoważnienie BIG konsument

Upoważnienie BIG przedsiębiorca

Zaświadczenie o wysokości zarobków

Formularz informacji przedstawianych

Oświadczenie o otrzymanej pomocy de minimis

Kalkulator spadku obrotów od 12.03.2021r.

 

UMOWY:

Umowa na warunkach Rozporządzenia MFiPR

Umowa pożyczki na warunkach korzystniejszych niż rynkowe pomocy de minimis

Umowa pożyczki warunki rynkowe

Karta produktu


SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI POŻYCZKI:

Sprawozdanie z realizacji pożyczki od 11.02.2021r.

 

WNIOSEK O WSPARCIE CELOWE:

Wniosek od 11.01.2021r.

 

ZŁÓŻ DOKUMENTY ON-LINEkliknij tutaj