2014-10-29 – Zaproszenie do wzięcia udziału w składaniu ofert – dotyczące zapewnienia 2 mentorów oraz cateringu podczas spotkania z młodymi przedsiębiorcami – Porozmawiajmy o biznesie – poziom zaawansowany

Regionalna Izba GospodarczaZaprasza do wzięcia udziału w składaniu ofert dotyczących zapewnienia 2 mentorów oraz cateringu podczas spotkania z młodymi przedsiębiorcami – Porozmawiajmy o biznesie – poziom zaawansowany w ramach realizowanego projektu pn: „Regionalna Izba Gospodarcza mostem do świata biznesu.” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz Budżetu Państwa w ramach Osi Priorytetowej I „Konkurencyjna i…

zobacz więcej

2014-10-15 – Informacja

Informujemy, iż w ramach I Osi priorytetowej RPO WP Konkurencyjna i innowacyjna gospodarka, Działanie 1.1 Wsparcie kapitałowe przedsiębiorczości Schemat A Wsparcie kapitałowe funduszy, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013. projekt pt „Rozszerzenie działalności pożyczkowej RIG poprzez dokapitalizowanie funduszu pożyczkowego” z dniem 14.10.2014r. uległy zmianie następujące dokumenty : Regulamin Funduszu oraz Załącznik do Regulaminu…

zobacz więcej

2014-10-15 – Informacja

Informujemy, iż w ramach I Osi priorytetowej RPO WP Konkurencyjna i innowacyjna gospodarka, Działanie 1.1 Wsparcie kapitałowe przedsiębiorczości Schemat A Wsparcie kapitałowe funduszy, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013. projekt pt „Zwiększenie dostępności do pomocy zwrotnej dla przedsiębiorców poprzez dokapitalizowanie Regionalnego Funduszu Pożyczkowego RIG” z dniem 14.10.2014r. uległy zmianie następujące dokumenty : Regulamin…

zobacz więcej

2014-10-15 – Informacja

Informujemy, iż w ramach I Osi priorytetowej RPO WP Konkurencyjna i innowacyjna gospodarka, Działanie 1.1 Wsparcie kapitałowe przedsiębiorczości Schemat A Wsparcie kapitałowe funduszy, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013. projekt pt „Zwiększenie dostępności do pomocy zwrotnej dla przedsiębiorców poprzez dokapitalizowanie Regionalnego Funduszu Pożyczkowego RIG” z dniem 15.10.2014r. nabór wniosków zostaje wstrzymany ze względu…

zobacz więcej

2014-09-29 – Wznowienie naboru wniosków o udzielanie pożyczek

Informujemy, że w ramach I Osi priorytetowej RPO WP Konkurencyjna i innowacyjna gospodarka, Działanie 1.1 Wsparcie kapitałowe przedsiębiorczości Schemat A Wsparcie kapitałowe funduszy, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013. projekt pt. „Rozszerzenie działalności pożyczkowej RIG poprzez dokapitalizowanie Funduszu Pożyczkowego” od 29.09.2014 r. wznawia nabór wniosków o udzielanie pożyczek – dostępna pula środków 700…

zobacz więcej

2014-09-25 – Rozstrzygnięcie zapytania ofertowego nr 6/2014/IOB z dnia 17.09.2014r – dotyczące usługi gastronomicznej/cateringu podczas konferencji promującej usługi RIG dla około 40 osób

Rozstrzygnięcie oceny porównania ofert cenowych dotyczące zapewnienia usługi gastronomicznej/cateringu podczas konferencji promującej usługi RIG w ramach projektu „Regionalna Izba Gospodarcza mostem do świata biznesu” w ramach: Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013 Działanie 1.2 Instytucje otoczenia biznesu.Informujemy, iż wpłynęły 2 oferty, przy czym 1 nie spełniała wszystkich wymogów.

zobacz więcej

2014-09-22 – Zaproszenie

ZAPROSZENIE Regionalna Izba Gospodarcza w Stalowej Woli serdecznie zaprasza do udziału w bezpłatnym spotkaniu „Porozmawiajmy o biznesie„. Spotkanie organizowane jest dla dzieci. Termin spotkania: 26-09-2014 r, godz. 09.00-12.00Miejsce spotkania: Regionalna Izba Gospodarcza, ul. 1-go Sierpnia 26 B, 37-450 Stalowa Wola W załączeniu program spotkania.Zgłoszenia można przesyłać faxem: 015 844 03 57. lub elektronicznie na adres: rig@onet.pl Spotkanie organizowane jest…

zobacz więcej

2014-09-17 – Zaproszenie

ZAPROSZENIE Regionalna Izba Gospodarcza w Stalowej Woli serdecznie zaprasza do udziału w bezpłatnym spotkaniu „Porozmawiajmy o biznesie – poziom zaawansowany – młodzi przedsiębiorcy” Termin spotkania: 26-09-2014 rMiejsce spotkania: Regionalna Izba Gospodarcza, ul. 1-go Sierpnia 26 B, 37-450 Stalowa WolaCelem spotkania będzie przekazywanie wiedzy nowopowstałym przedsiębiorcom przez mentorów, uczestnicy będą mogli zadawać pytania dotyczące zakładania i prowadzenia przedsiębiorstwa…

zobacz więcej