Informujemy że w dniu 27.11.2012 r. rozpoczeliśmy przyjmowanie wniosków o pożyczki w ramach projektu pt. ” Zwiększenie dostępności do pomocy zwrotnej dla przedsiębiorców poprzez dokapitalizowanie Regionalnego Fundusz Pożyczkowego RIG”

Informujemy że w dniu 27.11.2012 r. rozpoczeliśmy przyjmowanie wniosków o pożyczki w ramach projektu pt. ” Zwiększenie dostępności do pomocy zwrotnej dla przedsiębiorców poprzez dokapitalizowanie Regionalnego Fundusz Pożyczkowego RIG” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013.

zobacz więcej

Rozstrzygnięcie zapytania ofertowego nr 4/2012/RPOWP II z dnia 09.11.2012r – przygotowanie i wykonanie materiałów promocyjno – informacyjnych wraz z projektami graficznymi.

Stalowa Wola 19-11-2012r Rozstrzygnięcie oceny porównania ofert cenowych dotyczące usługi polegającej na przygotowaniu i wykonaniu materiałów promocyjno-informacyjnych wraz z projektami graficznymi złożonych do dnia 16-11-2012r. do godz. 12:00 w ramach projektu „Zwiększenie dostępności do pomocy zwrotnej dla przedsiębiorców poprzez dokapitalizowanie Regionalnego Funduszu Pożyczkowego RIG” w ramach: Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013 Działanie 1.1…

zobacz więcej

Rozstrzygnięcie zapytania ofertowego nr 3/2012/RPOWP II z dnia 09.11.2012r – produkcja spotu reklamowego wraz z emisją w radiowej rozgłośni regionalnej (zasięg terytorialny województwo podkarpackie).

Stalowa Wola 19-11-2012r Rozstrzygnięcie oceny porównania ofert cenowych dotyczące usługi polegającej na produkcji spotu reklamowego wraz z emisją w radiowej rozgłośni regionalnej (zasięg terytorialny województwo podkarpackie) złożonych do dnia 16-11-2012r. do godz. 12:00 w ramach projektu „Zwiększenie dostępności do pomocy zwrotnej dla przedsiębiorców poprzez dokapitalizowanie Regionalnego Funduszu pożyczkowego RIG” w ramach : Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa…

zobacz więcej

Rozstrzygnięcie zapytania ofertowego nr 2/2012/RPOWP II z dnia 07.11.2012r – ogłoszenie w prasie regionalnej

Stalowa Wola 15-11-2012r Rozstrzygnięcie oceny porównania ofert cenowych dotyczące usługi polegającej na zamieszczeniu 1 ogłoszenia prasowego w prasie regionalnej (zasięg terytorialny województwo podkarpackie) złożonych do dnia 14-11-2012r. do godz. 12:00 w ramach projektu „Zwiększenie dostępności do pomocy zwrotnej dla przedsiębiorców poprzez dokapitalizowanie Regionalnego Funduszu pożyczkowego RIG” w ramach : Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata…

zobacz więcej

Rozstrzygnięcie zapytania ofertowego nr 1/2012/RPOWP II z dnia 07.11.2012r – ogłoszenie w prasie lokalnej

Stalowa Wola 15-11-2012r Rozstrzygnięcie oceny porównania ofert cenowych dotyczące usługi polegającej na zamieszczeniu 1 ogłoszenia prasowego w prasie lokalnej (zasięg terytorialny minimum powiat stalowowolski, niżański, tarnobrzeski) złożonych do dnia 14-11-2012r. do godz. 12:00 w ramach w ramach projektu „Zwiększenie dostępności do pomocy zwrotnej dla przedsiębiorców poprzez dokapitalizowanie Regionalnego Funduszu pożyczkowego RIG” w ramach : Regionalnego Programu…

zobacz więcej

Zaproszenie do wzięcia udziału w składaniu ofert – Usługi polegającej na przygotowaniu i wykonaniu materiałów promocyjno-informacyjnych wraz z projektami graficznymi

Regionalna Izba GospodarczaZaprasza do wzięcia udziału w składaniu ofert dotyczących usługi polegającej na przygotowaniu i wykonaniu materiałów promocyjno-informacyjnych wraz z projektami graficznymi w ramach realizowanego projektu pt: „Zwiększenie dostępności do pomocy zwrotnej dla przedsiębiorców poprzez dokapitalizowanie Regionalnego Funduszu Pożyczkowego RIG” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz Budżetu Państwa w ramach osi priorytetowej I „Konkurencyjna…

zobacz więcej

Zaproszenie do wzięcia udziału w składaniu ofert – „Usługa polegająca na produkcji spotu reklamowego wraz z emisją w radiowej rozgłośni regionalnej”

Regionalna Izba GospodarczaZaprasza do wzięcia udziału w składaniu ofert dotyczących usługi polegającej na produkcji spotu reklamowego wraz z emisją w radiowej rozgłośni regionalnej w ramach realizowanego projektu pt: „Zwiększenie dostępności do pomocy zwrotnej dla przedsiębiorców poprzez dokapitalizowanie Regionalnego Funduszu Pożyczkowego RIG” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz Budżetu Państwa w ramach osi priorytetowej I…

zobacz więcej

Zaproszenie do wzięcia udziału w składaniu ofert – „Ogłoszenie prasowe w prasie regionalnej”

Regionalna Izba GospodarczaZaprasza do wzięcia udziału w składaniu ofert dotyczących 1 ogłoszenia prasowego w prasie regionalnej w ramach realizowanego projektu pt: „Zwiększenie dostępności do pomocy zwrotnej dla przedsiębiorców poprzez dokapitalizowanie Regionalnego Funduszu Pożyczkowego RIG” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz Budżetu Państwa w ramach osi priorytetowej I „Konkurencyjna i innowacyjna gospodarka”, Działanie 1.1 „Wsparcie…

zobacz więcej