Informacja Funduszu Pożyczkowego- Pożyczka Standardowa-Innowacyjna

Regionalna Izba Gospodarcza w Stalowej Woli otrzymała kolejne środki w wysokości 6 mln zł, zasilając Instrument Finansowy – Pożyczka Standardowa- Innowacyjna. Oferowane wsparcie w formie pożyczek skierowane jest do mikro, małych i średnich przedsiębiorstw z terenu województwa podkarpackiego.

Z dniem 12.10.2021 r.  Regionalna Izba Gospodarcza uruchamia nabór wniosków dla Instrumentu Finansowego – Pożyczka Standardowa- Innowacyjna.

 

 

W związku z sytuacją epidemiologiczną COVID-19 informujemy, że z dniem 24.03.2021r. przyjmowanie wniosków oraz udzielanie informacji o pożyczkach odbywać się będzie po wcześniejszym telefonicznym umówieniu się z pracownikiem RIG.
Za utrudnienia przepraszamy.

Telefon kontaktowy: 15 844 03 57

 

W związku z powyższym wszystkie wnioski złożone powyżej kwoty zakontraktowanej tj. 6 000 000 zł rejestrowane są na liście rezerwowej, a ich rozpatrzenie uzależnione będzie od uwolnienia się środków.


REGULAMIN:

REGULAMIN Funduszu od 11.10.2021r.

WNIOSEK:

Wniosek o udzielenie pożyczki od 11.10.2021r.

ZAŁĄCZNIKI DO WNIOSKU:

Oświadczenie majątkowe poręczyciela od 10.01.2019r.

Sprawozdanie finansowe – pełna księgowość od 09.11.2018r.

Sprawozdanie finansowe – uproszczona księgowość od 02.03.2021r.

Biznes Plan dotyczy firm działających do 1 roku od 09.11.2018r.  

Oświadczenie o spełnianiu kryteriów MSP od 23.03.2022r.

Oświadczenie osoby będącej dłużnikiem z tytułu zabezpieczenia od 13.05.2020r.

Upoważnienie BIG konsument od 13.05.2020r.

Upoważnienie BIG przedsiębiorca od 13.05.2020r.

Oświadczenie o otrzymanej/nie otrzymanej pomocy de minimis od 09.11.2018r.

Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis od 09.11.2018r.

UMOWA POŻYCZKI:

Umowa pożyczki – na warunkach rynkowych od 13.05.2020r.

Umowa pożyczki – na zasadach pomocy de minimis od 13.05.2020r.

ZAŁĄCZNIKI DO UMOWY POŻYCZKI:

Karta produktu od 02.03.2021r.

Oświadczenie pomoc publiczna od 09.11.2018r.

ROZLICZENIE POŻYCZKI:

Sprawozdanie z realizacji pożyczki od 02.03.2021r.

Deklaracja pochodzenia BGKSI od 08.02.2019r.

WNIOSEK:

WNIOSEK o wsparcie celowe COVID-19 od 11.01.2021r.

WNIOSEK o wsparcie celowe COVID-19 od 01.04.2020r.