2020-07-08 Zmiana wysokości stopy bazowej

W związku z dokonaniem zmiany wysokości stopy bazowej z przez Komisję Europejską informujemy, że od dnia 1 lipca 2020r. obowiązuje nowe oprocentowanie pożyczek udzielanych przez Regionalna Izbę Gospodarcza w Stalowej Woli a. na warunkach korzystniejszych niż rynkowe – 0,98% b. na warunkach rynkowych według stopy referencyjnej od 1,98%

zobacz więcej

2020-07-08 Pożyczka Płynnościowa

Z dniem 08.07.2020r. rozpoczynamy nabór wniosków w ramach realizacji projektu „Instrument Finansowy – Pożyczka Płynnościowa finansowany z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i budżetu państwa”

zobacz więcej

2020-04-15 COVID-19 wsparcie

Szanowni Klienci!   Informujemy, iż w związku z panującą pandemią COVID-19 Regionalna Izba Gospodarcza proponuje dla Przedsiębiorców posiadających pożyczki w ramach poszczególnych projektów następujące wsparcie celowe:

zobacz więcej