2017-05-26 OSTATNI MOMENT NA ZŁOŻENIE WNIOSKU O POŻYCZKĘ

Stalowa Wola, 25.05.2017 r. Szanowni Państwo,Regionalna Izba Gospodarcza udziela pożyczek w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego  na lata 2017-2013. Informujemy, że pożyczki te będą udzielane      do dnia 20.12.2017 r. Przypominamy, iż nadal istnieje możliwość ubiegania się o pożyczkę preferencyjną   z oprocentowaniem 2 % w skali roku, bez dodatkowych opłat i prowizji.                                     Niezbędne dokumenty dostępne są na…

zobacz więcej

2017-02-03 JEDNORAZOWA WARTOŚĆ TRANSAKCJI – ZMIANA PRZEPISÓW

JEDNORAZOWA WARTOŚĆ TRANSAKCJI-ZMIANA PRZEPISÓW Art. 22 ust 1 pkt 2 ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (Dz.U. nr 173 poz. 1807 ze zmianami), nakłada obowiązek rozliczeń za pośrednictwem rachunku bankowego przedsiębiorcy, w sytuacji gdy „jednorazowa wartość transakcji bez względu na liczbę wynikających z niej płatności, przekracza równowartość 15 000zł (…)”.Zgodnie…

zobacz więcej

2015-09-22 Wznowienie nabory wniosków RPO II

Informujemy, że w ramach I Osi priorytetowej RPO WP Konkurencyjna i innowacyjna gospodarka, Działanie 1.1 Wsparcie kapitałowe przedsiębiorczości Schemat A Wsparcie kapitałowe funduszy, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013. projekt pt. „Zwiększenie dostępności do pomocy zwrotnej dla przedsiębiorców poprzez dokapitalizowanie Regionalnego Funduszu Pożyczkowego” RIG wznawia z dniem 23.09.2015 r. nabór wniosków o udzielanie…

zobacz więcej

2015-06-22 Wznowienie naboru wniosków o udzielenie pożyczek

Informujemy, że w ramach I Osi priorytetowej RPO WP Konkurencyjna i innowacyjna gospodarka, Działanie 1.1 Wsparcie kapitałowe przedsiębiorczości Schemat A Wsparcie kapitałowe funduszy, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013. projekt pt. „Zwiększenie dostępności do pomocy zwrotnej dla przedsiębiorców poprzez dokapitalizowanie Regionalnego Funduszu Pożyczkowego” RIG uruchamia nabór wniosków o udzielanie pożyczek w dniach 22.06.2015r.…

zobacz więcej

Dokumenty do pobrania RPO II

16.04.2015 r. Informujemy, iż w ramach I Osi priorytetowej RPO WP Konkurencyjna i innowacyjna gospodarka, Działanie 1.1 Wsparcie kapitałowe przedsiębiorczości Schemat A Wsparcie kapitałowe funduszy, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013. projekt pt „Zwiększenie dostępności do pomocy zwrotnej dla przedsiębiorców poprzez dokapitalizowanie Regionalnego Funduszu Pożyczkowego RIG”  z dniem 16.04.2015r. nabór wniosków zostaje wstrzymany ze…

zobacz więcej