Rozstrzygnięcie zapytania ofertowego Lokalnego Punktu Konsultacyjnego z dnia 27.04.2011 r.

W dniu 05.05.2011 r. zakończono postępowanie w sprawie zapytania ofertowego dot. materiałów biurowych Lokalnego Punktu Konsultacyjnego dotyczących realizacji i promocji projektu systemowego Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości pod tytułem „Wsparcie systemu kompleksowych usług informacyjnych dla przedsiębiorców i osób zamierzających rozpocząć działalność gospodarczą poprzez finansowanie sieci Punktów Konsultacyjnych (PK)” w ramach Poddziałania 2.2.1 PO KL. Projekt współfinansowany…

zobacz więcej

Rozstrzygnięcie zapytania ofertowego Lokalnego Punktu Konsultacyjnego z dnia 08.03.2011 r.

Projekt współfinansowany przez Unię Europejskąw ramach Europejskiego Funduszu SpołecznegoSzanowni Państwo,W związku z realizacją Projektu systemowego Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości pod tytułem „Wsparcie systemu kompleksowych usług informacyjnych dla przedsiębiorców i osób zamierzających rozpocząć działalność gospodarczą poprzez finansowanie sieci Punktów Konsultacyjnych (PK)” w ramach Poddziałania 2.2.1 PO KL Regionalna Izba Gospodarcza pragnie gorąco podziękować wszystkim firmom zainteresowanym…

zobacz więcej

PIERWOTNE BADANIA POTRZEB INNOWACYJNYCH PRZEDSIĘBIORCÓW

Regionalna Izba Gospodarcza w Stalowej Woli we współpracy z Agencją Rozwoju Regionalnego „MARR” S.A. na zlecenie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego przeprowadza badania ankietowe w zakresie analizy potrzeb innowacyjnych przedsiębiorstw ze szczególnym uwzględnieniem sektora MŚP w ramach projektu Pt. „Wzmocnienie instytucjonalnego systemu wdrażania Regionalnej Strategii Innowacji w latach 2007 – 2013 w województwie podkarpackim” PO KL…

zobacz więcej

Zaproszenie do wzięcia udziału w składaniu ofert dotyczących materiałów biurowych Lokalnego Punktu Konsultacyjnego

Projekt współfinansowany przez UNIĘ EUROPEJSKĄze środków Europejskiego Funduszu SpołecznegoStalowa Wola, 08.03. 2011 r. Regionalna Izba GospodarczaUl. 1-go Sierpnia 26 b37-450 Stalowa Wola Zaproszeniedo wzięcia udziału w składaniu ofert dotyczących materiałów biurowych Lokalnego Punktu KonsultacyjnegoNr KSU : 09/12/2006/183Projekt: Projekt systemowy Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości pod tytułem „Wsparcie systemu kompleksowych usług informacyjnych dla przedsiębiorców i osób zamierzających…

zobacz więcej