prf

Regionalna Izba Gospodarcza w dniu 06.04.2018r. podpisała Umowę o współpracy z Podkarpackim Funduszem Rozwoju Sp z .o.o w Rzeszowie. Nawiązana współpraca ma na celu wzajemne wspieranie rozwoju przedsiębiorczości na terenie województwa podkarpackiego ze szczególnym ukierunkowaniem na sektor MSP. W ramach współpracy RIG pośredniczy w udzielaniu pożyczek przedsiębiorcom z terenu województwa podkarpackiego.

Wnioski pożyczkowe wraz z wymaganymi załącznikami można składać  w siedzibie RIG, a ocena merytoryczna odbywa się w PFR Sp z o.o. w Rzeszowie.

 

Pożyczki obrotowe od 1 tys. do 250 tys. złotych

 

Kwota pożyczki:                         od 1 tyś. do 250 tyś. złotych

Okres finansowania:                na 12 m-cy z możliwością odnowienia na kolejny rok

Oprocentowanie:                      nie niższe niż 2,85% (stopa bazowa zgodnie z wytycznymi

                                                     Komisji  Europejskiej – IBOR 1,85% + 1 p.p.)

Prowizja za rozpatrzenie:       brak

wniosku

Prowizja za podpisanie            0%-5%

umowy:

Zabezpieczenie spłaty             obligatoryjnie w każdym przypadku weksel in blanco z wystawienia  

                                                 Pożyczkobiorcy wraz z deklaracją wekslową oraz w zależności od

                                                 okoliczności faktycznych każdego Pożyczkobiorcy: poręczenie

                                                 osób trzecich, poręczenie instytucji finansowych, hipoteka na

                                                 nieruchomościach, przewłaszczenie rzeczy ruchomych na

                                                 zabezpieczenie wraz z cesją polisy ubezpieczeniowej, sądowy

                                                  zastaw rejestrowy, kaucja środków pieniężnych na lokacie.

 

 

Pożyczki obrotowe od 150 tys. do 500 tys. złotych 

 

Kwota pożyczki                  od 150 tys. do 500 tys. złotych

Okres finansowania          na 5 lat z możliwością miesięcznej spłaty

Oprocentowanie               nie niższe niż 2,85% (stopa bazowa zgodnie z Wytycznymi

                                                      Komisji Europejskiej – IBOR 1,85% + 1 p.p.)

       Prowizja za rozpatrzenie   brak

       wniosku

       Prowizja za podpisanie      0% – 5%

       umowy

       Zabezpieczenie spłaty       obligatoryjnie w każdym przypadku weksel in blanco z

                                                      wystawienia  Pożyczkobiorcy wraz z deklaracją wekslową oraz

                                                      w zależności od okoliczności faktycznych każdego

                                                      Pożyczkobiorcy: poręczenie osób trzecich, poręczenie instytucji

                                                      finansowych, hipoteka na nieruchomości, przewłaszczenie

                                                      rzeczy ruchomych na zabezpieczenie wraz z cesją polisy

                                                      ubezpieczeniowej, sądowy zastaw rejestrowy, kaucja środków

                                                       pieniężnych na lokacie.  

 

Wnioski o udzielenie pożyczki wraz z dokumentami do pobrania ze strony:  http://www.pfr-podkarpackie.pl/multimedia.html

Zainteresowane firmy zapraszamy do składania wniosków  w siedzibie RIG.