2017-05-26 OSTATNI MOMENT NA ZŁOŻENIE WNIOSKU O POŻYCZKĘ

Stalowa Wola, 25.05.2017 r. Szanowni Państwo,Regionalna Izba Gospodarcza udziela pożyczek w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego  na lata 2017-2013. Informujemy, że pożyczki te będą udzielane      do dnia 20.12.2017 r. Przypominamy, iż nadal istnieje możliwość ubiegania się o pożyczkę preferencyjną   z oprocentowaniem 2 % w skali roku, bez dodatkowych opłat i prowizji.                                     Niezbędne dokumenty dostępne są na…

zobacz więcej

2017-02-03 Jednorazowa wartość transakcji – zmiana przepisów.

Art. 22 ust 1 pkt 2 ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (Dz.U. nr 173 poz. 1807 ze zmianami), nakłada obowiązek rozliczeń za pośrednictwem rachunku bankowego przedsiębiorcy, w sytuacji gdy „jednorazowa wartość transakcji bez względu na liczbę wynikających z niej płatności, przekracza równowartość 15 000zł (…)”. Zgodnie z interpretacją Ministerstwa…

zobacz więcej

2015-08-19 Wznowienie naboru wniosków

Informujemy, iż w ramach I Osi priorytetowej RPO WP Konkurencyjna i innowacyjna gospodarka, Działanie 1.1 Wsparcie kapitałowe przedsiębiorczości Schemat A Wsparcie kapitałowe funduszy, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013. projekt pt „Rozszerzenie działalności pożyczkowej RIG poprzez dokapitalizowanie Funduszu Pożyczkowego”  z dniem 24.08.2015r. wznawia nabór wniosków o udzielenie pożyczki. Nabór potrwa do wyczerpania środków…

zobacz więcej

Dokumenty do pobrania RPO I

Regulamin Funduszu (od 2017-09-01) – do pobrania  wraz z załącznikami Załącznik 1 – Wzór Tabeli opłat i prowizji (2015-02-12) Załącznik 2 – Metodyka „Zasady oceny przedsiębiorców” Załącznik 3 – Instrukcja udzielania pożyczek (2015-02-12) Załącznik 4 – Instrukcja windykacyjna (2015-02-12)   WYKAZ DOKUMENTÓW POTRZEBNYCH DO WNIOSKU O POŻYCZKĘ: Wniosek o pożyczkę – do pobrania Oświadczenie o statusie…

zobacz więcej