narodowa_strategia_spojnosci_bw

Regionalna Izba Gospodarcza

 

Zaprasza do wzięcia udziału w składaniu ofert dotyczących usługi polegającej na opracowaniu oraz zamieszczeniu ogłoszeń w prasie biznesowej, wykonaniu oraz emisji spotów radiowych, modyfikacji oraz pozycjonowania strony internetowej Regionalnej Izby Gospodarczej, opracowaniu oraz zamieszczeniu banerów na portalach internetowych w ramach realizowanego projektu pn: „Regionalna Izba Gospodarcza mostem do świata biznesu.” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz Budżetu Państwa w ramach Osi Priorytetowej I „Konkurencyjna i innowacyjna gospodarka”, Działanie 1.2 „Instytucje otoczenia biznesu” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013.

Bliższe informacje oraz formularz zgłoszeniowy w załączniku.

Wytyczne (pobierz)

Zapytanie ofertowe (pobierz)

Załącznik (pobierz)

 

Wyjaśnienie:

Regionalna Izba Gospodarcza informuje, iż w w/w zapytaniu ofertowym w tekście wystąpiły następujące pomyłki co wyjaśniamy:

Punkt II. Opis przedmiotu zamówienia podpunkt A. Ogłoszenie w prasie biznesowej o zasięgu wojewódzkim :

Błędnie jest podana data końca realizacji projektu jest: 31.12.2013 powinno być: 31.12.2014

Punkt II. Opis przedmiotu zamówienia podpunkt B. Ogłoszenie w radio 2. Emisja spotu w radio o zasięgu minimum lokalnym :

b) godziny emisji: jest 7.00-9.00 powinno być 7.00 – 19.00