Rozstrzygnięcie zapytania ofertowego nr 7/BGK/PG/2013 z dnia 10.04.2013r – dostarczenie materiałów biurowych

Fundusze Europejskie – dla rozwoju Polski WschodniejProjekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnegow ramach Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej 2007 – 2013 Stalowa Wola 18-04-2013r Rozstrzygnięcie oceny porównania ofert cenowych dotyczące usługi polegającej na, dostarczeniu materiałów biurowych złożonych do dnia 17-04-2013r do godz. 12:00 w ramach projektu „Reporęczenia i pożyczki szansą na…

zobacz więcej

Rozstrzygnięcie oceny porównania ofert cenowych dotyczące usługi dostarczenia materiałów biurowych RPO WP II

Rozstrzygnięcie oceny porównania ofert cenowych dotyczące usługi dostarczenia materiałów biurowych RPO WP II złożonych do dnia 17-04-2013r. do godz. 12:00 w ramach projektu „Zwiększenie dostępności do pomocy zwrotnej dla przedsiębiorców poprzez dokapitalizowanie Regionalnego Funduszu pożyczkowego RIG” w ramach: Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013 Działanie 1.1 Wsparcie kapitałowe przedsiębiorczości Schemat A Wsparcie kapitałowe…

zobacz więcej

Zaproszenie do wzięcia udziału w składaniu ofert – usługi polegającej na dostawie materiałów biurowych

Regionalna Izba Gospodarcza Zaprasza do wzięcia udziału w składaniu ofert dotyczących usługi polegającej na dostawie materiałów biurowych w ramach realizowanego projektu pt: „Reporęczenia i pożyczki szansą na zwiększenie finansowania zewnętrznego MSP. Instrument wsparcia funduszy poręczeniowych i pożyczkowych w Polsce Wschodniej w ramach I Osi priorytetowej: Nowoczesna Gospodarka Działanie I.2 Instrumenty inżynierii finansowej Programu Operacyjnego Rozwój Polski…

zobacz więcej

Zaproszenie do wzięcia udziału w składaniu ofert – dostawa materiałów biurowych RPO WP II

Regionalna Izba GospodarczaZaprasza do wzięcia udziału w składaniu ofert dotyczących usługi polegającej na dostarczeniu materiałów biurowych w ramach realizowanego projektu pt: „Zwiększenie dostępności do pomocy zwrotnej dla przedsiębiorców poprzez dokapitalizowanie Regionalnego Funduszu Pożyczkowego RIG” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz Budżetu Państwa w ramach osi priorytetowej I „Konkurencyjna i innowacyjna gospodarka”, Działanie 1.1 „Wsparcie…

zobacz więcej

Rozstrzygnięcie zapytania ofertowego nr 5/2013/IOB z dnia 05.03.2013r

Stalowa Wola 14-03-2013  Rozstrzygnięcie oceny porównania ofert cenowych usługi polegającej na opracowaniu oraz zamieszczeniu ogłoszeń w prasie biznesowej, wykonaniu oraz emisji spotów radiowych, modyfikacji oraz pozycjonowania strony internetowej Regionalnej Izby Gospodarczej, opracowaniu oraz zamieszczeniu banerów na portalach internetowych do dnia 13.03.2013 do godz. 12:00 w ramach projektu „Regionalna Izba Gospodarcza mostem do świata biznesu” w ramach:…

zobacz więcej

Rozstrzygnięcie zapytania ofertowego nr 6/2013/IOB z dnia 07.03.2013r – dotyczące zakupu serwera wraz z oprogramowaniem, 6 laptopów z oprogramowaniem systemowym oraz licencji na zdalny dostęp do serwera dla min. 5 użytkowników

Stalowa Wola 14-03-2013 Rozstrzygnięcie oceny porównania ofert cenowych dotyczące zakupu serwera wraz z oprogramowaniem, 6 laptopów z oprogramowaniem systemowym oraz licencji na zdalny dostęp do serwera dla min. 5 użytkowników do 13.03.2013 do godz. 12:00 w ramach projektu „Regionalna Izba Gospodarcza mostem do świata biznesu” w ramach: Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013 Działanie…

zobacz więcej

Rozstrzygnięcie zapytania ofertowego nr 4/2013/IOB z dnia 05.03.2013r – usługi polegającej na przygotowaniu i wykonaniu materiałów promocyjno-informacyjnych wraz z projektami graficznymi

Stalowa Wola 13-03-2013 Rozstrzygnięcie oceny porównania ofert cenowych usługi polegającej na przygotowaniu i wykonaniu materiałów promocyjno-informacyjnych wraz z projektami graficznymi do godz. 11:00 w ramach projektu „Regionalna Izba Gospodarcza mostem do świata biznesu” w ramach: Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013 Działanie 1.2 Instytucje otoczenia biznesu.Informujemy, iż wpłynęła 1 oferta.

zobacz więcej

Rozstrzygnięcie zapytania ofertowego nr 3/2013/IOB z dnia 04.03.2013r – usługi polegającej na zapewnieniu 3 prelegentów do wygłoszenia prelekcji podczas imprezy promocyjnej Regionalnej Izby Gospodarczej dnia 13.04.2013 r.

Stalowa Wola 13-03-2013 Rozstrzygnięcie oceny porównania ofert cenowychusługi polegającej na zapewnieniu 3 prelegentów do wygłoszenia prelekcji podczas imprezy promocyjnej Regionalnej Izby Gospodarczej dnia 13.04.2013 r. do dnia 12-03-2013r. do godz. 12:00 w ramach projektu „Regionalna Izba Gospodarcza mostem do świata biznesu” w ramach: Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013 Działanie 1.2 Instytucje otoczenia biznesu.Informujemy,…

zobacz więcej