Aktualności

This page as PDF

Rozstrzygnięcie zapytania ofertowego nr 6/BGK/PG/2013 z dnia 31.01.2013r – materiały promocyjno-informacyjne


bgk

Fundusze Europejskie – dla rozwoju Polski Wschodniej

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

w ramach Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej 2007 – 2013

 

Stalowa Wola 08-02-2013r

 

Rozstrzygnięcie oceny porównania ofert cenowych dotyczące usługi polegającej na przygotowaniu i wykonaniu materiałów promocyjno-informacyjnych wraz z projektami graficznymi, złożonych do dnia 07-02-2013r do godz. 12:00 w ramach projektu „Reporęczenia i pożyczki szansą na zwiększenie finansowania zewnętrznego MSP. Instrument wsparcia funduszy poręczeniowych i pożyczkowych w Polsce Wschodniej w ramach I Osi priorytetowej: Nowoczesna Gospodarka Działanie I.2 Instrumenty inżynierii finansowej Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej 2007 – 2013 PRODUKT FINANSOWY – POŻYCZKA GLOBALNA

 

W dniu 08-02-2013r. wyłoniona została najkorzystniejsza oferta na usługę polegającą na przygotowaniu i wykonaniu materiałów promocyjno-informacyjnych wraz z projektami graficznymi . Zwyciężyła oferta opiewająca na kwotę 1815,80 PLN brutto.


"Rozwijamy skrzydła biznesu"
unia.jpg, 70kB
Inwestujemy w rozwój województwa podkarpackiego


Copyright © 2013 | Regionalna Izba Gospodarcza w Stalowej Woli.
Realizacja: PROPAGANDA