Pożyczki ze środków RPO I

19.08.2015r. Informujemy, iż w ramach I Osi priorytetowej RPO WP Konkurencyjna i innowacyjna gospodarka, Działanie 1.1 Wsparcie kapitałowe przedsiębiorczości Schemat A Wsparcie kapitałowe funduszy, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013. projekt pt „Rozszerzenie działalności pożyczkowej RIG poprzez dokapitalizowanie Funduszu Pożyczkowego”  z dniem 24.08.2015r. wznawia nabór wniosków o udzielenie pożyczki. Nabór potrwa do wyczerpania…

zobacz więcej