W związku z zapisami art. 13 ROZPORZĄDZENIA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku    z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. U.UE. z 2016 r., L 119, poz. 1) informujemy, że Administratorem Państwa danych osobowych jest:

Regionalna Izba Gospodarcza z siedzibą 37-450 Stalowa Wola, ul. 1 sierpnia 26b, adres email: sekretariat@rig-stw.pl

Regulamin funkcjonowania monitoringu wizyjnego przyjęty w dniu 18.10.2018r. do pobrania