CEL KSU

Podstawowym celem sieci jest podniesienie konkurencyjności polskich MSP poprzez dostarczenie im wysokiej jakości kompleksowych usług, a przez to lepsze przygotowanie ich do procesu integracji z Unią Europejską.

HISTORIA KSU

Krajowy System Usług dla Małych i Średnich Przedsiębiorstw powstał w październiku 1996 r. z inicjatywy Polskiej Fundacji Promocji i Rozwoju Małych i Średnich Przedsiębiorstw w Warszawie, która nadal wspiera system zarówno organizacyjnie, jak i merytorycznie. Ośrodki należące do sieci wybierane są w drodze ogólnopolskich konkursów. Podstawowym kryterium wyboru jest doświadczenie ośrodka i jakość usług świadczonych dla MSP.

USŁUGI KSU

Ośrodki Krajowego Systemu Usług dla Małych i Średnich Przedsiębiorstw świadczą na rzecz sektora MSP usługi:

Doradcze:

 • Specjalistyczne doradztwo w dziedzinie: marketingu, finansów, prawa, planowania i zarządzania, innowacji i transferu technologii, eksportu i jakości;
 • Podstawowe doradztwo dla osób rozpoczynających działalność gospodarczą.

Informacyjne:

 • Kojarzenie partnerów gospodarczych;
 • Sprawdzanie wiarygodności partnerów handlowych – wywiadownie gospodarcze;
 • Udzielanie informacji o targach.

Szkoleniowe:

 • Specjalistyczne, np. z zakresu marketingu, finansów i zarządzania;
 • Dla osób rozpoczynających działalność gospodarczą;
 • Branżowe;
 • Ogólne (m.in. komputerowe, językowe).

Finansowe:

 • Pomoc w poszukiwaniu finansowania zewnętrznego, informowanie o preferencyjnych kredytach, sporządzanie biznes planów;
 • Udzielanie poręczeń kredytowych, stanowiących dodatkową formę zabezpieczenia kredytów (fundusze poręczeń kredytowych);
 • Udzielanie pożyczek na rozpoczęcie lub rozwój działalności gospodarczej (lokalne fundusze pożyczkowe)

AKTUALINI KONSULTANCI KSU

Usługi Doradcze o charakterze ogólnym

 • Jolanta Budkowska
 • Ryszard Kapusta
 • Alina Obszyńska
 • Krzysztof Madziński
 • Bożena Zakościelna
 • Magdalena Płachcińska
 • Alina Wakuła – Hoefler

Usługi Szkoleniowe

 • Małgorzata Kołodziej
 • Jolanta Budkowska
 • Magdalena Płachcińska

Usługi Informacyjne

 • Jolanta Budkowska
 • Alina Obszyńska
 • Krzysztof Madziński
 • Bożena Zakościelna
 • Magdalena Płachcińska
 • Alina Wakuła – Hoefler
 • Edyta Jarmolińska
 • Małgorzata Kołodziej
 • Marta Partyka
 • Marta Staszowska

Usługi Finansowe – Udzielanie Pożyczek

 • Jolanta Budkowska
 • Małgorzata Kołodziej
 • Marta Partyka
 • Marta Staszowska
 • Alina Wakuła-Hoefler