Sprostowanie do zapytania ofertowego nr 8/2012 z dnia 18.05.2012 r. – portal Klastra

Sprostowanie do zapytania ofertowego nr 8/2012 z dnia 18.05.2012 r.dotyczącegousługi opracowania i wdrożenia, pozycjonowania i utrzymania dwujęzycznego portalu informacyjno – komunikacyjnego web 2.0 w ramach projektu „Klaster Spawalniczy „KLASTAL” – integracja i wzrost konkurencyjności branży spawalniczej w Polsce Wschodniej” w ramach : Program Operacyjny Rozwój Polski Wschodniej, Oś priorytetowa I Nowoczesna Gospodarka, działanie I.4 „Promocja…

zobacz więcej

Zaproszenie do wzięcia udziału w składaniu ofert.

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju RegionalnegoZapytanie ofertowe nr 9 z dnia 18.05.2012 r. – system identyfikacji wizualnej Klastra Szanowni Państwo,Zwracamy się z prośbą o przedstawienie swojej oferty cenowej na wykonanie usługi:- opracowanie i wykonanie systemu identyfikacji wizualnej klastra i materiałów promocyjno – informacyjnych w ramach projektu „Klaster Spawalniczy „KLASTAL” – integracja…

zobacz więcej

Zaproszenie do wzięcia udziału w składaniu ofert.

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju RegionalnegoZapytanie ofertowe nr 8 z dnia 18.05.2012 r. – portal Klastra Szanowni Państwo,Zwracamy się z prośbą o przedstawienie swojej oferty cenowej na wykonanie usługi:- opracowanie i wdrożenie, pozycjonowanie i utrzymanie dwujęzycznego portalu informacyjno – komunikacyjnego web 2.0 oraz intranetu w ramach projektu „Klaster Spawalniczy „KLASTAL” –…

zobacz więcej

Informacja dotycząca zapytania ofertowego z dnia 18-04-2012r „Zakup programu do archiwizacji ArchiveIT”

Informujemy, iż zapytanie ofertowe z dnia 18-04-2012r. na zakup i dostawę Programu do archiwizacji ArchiveIT nie zostało rozstrzygnięte, ponieważ nie wpłynęła żadna oferta w ramach projektu „Modyfikacja świadczonych usług RIG poprzez zakup i rozbudowę infrastruktury” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013, Działanie 1.2 „Instytucje otoczenia biznesu”.

zobacz więcej

Rozstrzygnięcie oceny porównania ofert cenowych na zakup „8 szt. krzeseł do poczekalni dla klientów RIG; 8 szt. stołów do sali szkoleniowej”

Rozstrzygnięcie oceny porównania ofert cenowych na zakup „8 szt. krzeseł do poczekalni dla klientów RIG; 8 szt. stołów do sali szkoleniowej” w ramach projektu „Modyfikacja świadczonych usług RIG poprzez zakup i rozbudowę infrastruktury” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013, Działanie 1.2 „Instytucje otoczenia biznesu”. W dniu 26-04-2012r. wyłoniona została najkorzystniejsza oferta na…

zobacz więcej