2015-06-22 Wznowienie naboru wniosków o udzielenie pożyczek

Informujemy, że w ramach I Osi priorytetowej RPO WP Konkurencyjna i innowacyjna gospodarka, Działanie 1.1 Wsparcie kapitałowe przedsiębiorczości Schemat A Wsparcie kapitałowe funduszy, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013. projekt pt. „Zwiększenie dostępności do pomocy zwrotnej dla przedsiębiorców poprzez dokapitalizowanie Regionalnego Funduszu Pożyczkowego” RIG uruchamia nabór wniosków o udzielanie pożyczek w dniach 22.06.2015r.…

zobacz więcej

2015-05-28 Rozstrzygnięcie zapytania ofertowego nr 2/2015/RPOWP I z dnia 19.05.2015r – dotyczące dostawy materiałów biurowych

Rozstrzygnięcie oceny porównania ofert cenowych dotyczące zapewnienia materiałów biurowych w ramach projektu „Rozszerzenie działalności pożyczkowej RIG poprzez dokapitalizowanie funduszu pożyczkowego” w ramach: Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013 Działanie 1.1 Wsparcie kapitałowe przedsiębiorczości Schemat A Wsparcie kapitałowe funduszyInformujemy, iż została wybrana oferta spełniająca wszystkie wymagania. .

zobacz więcej

2015-05-20 Sprostowanie 2/2015/ RPO WP I

Szanowni Państwo,Informujemy iż, w zapytaniu ofertowym 2/2015/ RPO WP I z dnia 19.05.2015 r ogłoszonego w ramach projektu projektu „Rozszerzenie działalności pożyczkowej RIG poprzez dokapitalizowanie funduszu pożyczkowego” w ramach : I Osi priorytetowej RPO WP Konkurencyjna i innowacyjna gospodarka, Działanie 1.1 Wsparcie kapitałowe przedsiębiorczości Schemat A Wsparcie kapitałowe funduszy. Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej…

zobacz więcej

2015-05-20 Sprostowanie 2/2015/ RPOWP II

Regionalna Izba Gospodarcza, informuje iż w zapytaniu ofertowym nr 2/2015/ RPOWP II ogłoszonym w ramach realizowanego projektu pt: „Zwiększenie dostępności do pomocy zwrotnej dla przedsiębiorców poprzez dokapitalizowanie  Regionalnego Funduszu Pożyczkowego RIG”  współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz Budżetu Państwa w ramach osi priorytetowej I „Konkurencyjna i innowacyjna gospodarka”, Działanie 1.1 „Wsparcie kapitałowe przedsiębiorczości”, Schemat A…

zobacz więcej

2015-05-19 Zaproszenie do wzięcia udziału w składaniu ofert – dotyczące usługi dostawy materiałów biurowych

Regionalna Izba GospodarczaZaprasza do wzięcia udziału w składaniu ofert dotyczących wyboru Wykonawcy zamówienia:  dostawy materiałów biurowych na potrzeby realizacji projektu „Rozszerzenie działalności pożyczkowej RIG poprzez dokapitalizowanie funduszu pożyczkowego” w ramach : I Osi priorytetowej RPO WP Konkurencyjna i innowacyjna gospodarka, Działanie 1.1 Wsparcie kapitałowe przedsiębiorczości Schemat A Wsparcie kapitałowe funduszy. Projekt współfinansowany ze środków Unii…

zobacz więcej

2015-05-19 Zaproszenie do wzięcia udziału w składaniu ofert – dostawa materiałów biurowych RPO WP II -nr 2/2015/RPOWP II

Stalowa Wola 19.05.2015 r. Regionalna Izba GospodarczaZaprasza do wzięcia udziału w składaniu ofert dotyczących usługi polegającej na dostarczeniu materiałów biurowych w ramach realizowanego projektu pt: „Zwiększenie dostępności do pomocy zwrotnej dla przedsiębiorców poprzez dokapitalizowanie  Regionalnego Funduszu Pożyczkowego RIG”  współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz Budżetu Państwa w ramach osi priorytetowej I „Konkurencyjna i innowacyjna gospodarka”,…

zobacz więcej

2015-04-16 Zwiększenie dostępności do pomocy zwrotnej dla przedsiębiorców poprzez dokapitalizowanie Regionalnego Funduszu Pożyczkowego RIG

Informujemy, iż w ramach I Osi priorytetowej RPO WP Konkurencyjna i innowacyjna gospodarka, Działanie 1.1 Wsparcie kapitałowe przedsiębiorczości Schemat A Wsparcie kapitałowe funduszy, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013. projekt pt „Zwiększenie dostępności do pomocy zwrotnej dla przedsiębiorców poprzez dokapitalizowanie Regionalnego Funduszu Pożyczkowego RIG”  z dniem 16.04.2015r. nabór wniosków zostaje wstrzymany ze względu…

zobacz więcej