2014-12-11 – Zaproszenie do udziału w bezpłatnej Konferencji podsumowującej projekt „Regionalna Izba Gospodarcza mostem do świata biznesu”

ZAPROSZENIE Regionalna Izba Gospodarcza w Stalowej Woli serdecznie zaprasza do udziału w bezpłatnej Konferencji podsumowującej projekt ,, Regionalna Izba Gospodarcza mostem do świata biznesu” w ramach : Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013, Oś I priorytetowa ,, Konkurencyjna i innowacyjna gospodarka”, działanie 1.2 Instytucje otoczenia biznesu. Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w…

zobacz więcej

2014-12-11 – Zaproszenie do udziału w bezpłatnym spotkaniu „Porozmawiajmy o biznesie – poziom zaawansowany – młodzi przedsiębiorcy”

ZAPROSZENIE Regionalna Izba Gospodarcza w Stalowej Woliserdecznie zaprasza do udziału w bezpłatnym spotkaniu „Porozmawiajmy o biznesie – poziom zaawansowany – młodzi przedsiębiorcy” Termin spotkania: 16-12-2014 rMiejsce spotkania: Regionalna Izba Gospodarcza, ul. 1-go Sierpnia 26 B, 37-450 Stalowa Wola  Celem spotkania będzie przekazywanie wiedzy nowopowstałym przedsiębiorcom przez mentorów, uczestnicy będą mogli zadawać pytania dotyczące zakładania i prowadzenia przedsiębiorstwa oraz…

zobacz więcej

2014-12-10 – Rozstrzygnięcie oceny porównania ofert cenowych dotyczące przygotowania i wykonania materiałów promocyjno-informacyjnych wraz z projektami graficznymi RPO WP I- ZAPYTANIE OFERTOWE NR 2/2014/RPOWP I

Stalowa Wola 10-12-2014r Rozstrzygnięcie oceny porównania ofert cenowych dotyczące przygotowania i wykonania materiałów promocyjno-informacyjnych wraz z projektami graficznymi RPO WP I złożonych do dnia 09-12-2014r. do godz. 12:00 w ramach projektu „Rozszerzenie działalności pożyczkowej RIG poprzez dokapitalizowanie funduszu pożyczkowego” w ramach : Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013 Działanie 1.1 Wsparcie kapitałowe przedsiębiorczości Schemat A…

zobacz więcej

2014-12-10 – Rozstrzygnięcie oceny porównania ofert cenowych dotyczące przygotowania i wykonania materiałów promocyjno-informacyjnych wraz z projektami graficznymi RPO WP II- ZAPYTANIE OFERTOWE NR 2/2014/RPOWP II

Stalowa Wola 10-12-2014r Rozstrzygnięcie oceny porównania ofert cenowych dotyczące przygotowania i wykonania materiałów promocyjno-informacyjnych wraz z projektami graficznymi RPO WP II złożonych do dnia 09-12-2014r. do godz. 12:00 w ramach projektu „Zwiększenie dostępności do pomocy zwrotnej dla przedsiębiorców poprzez dokapitalizowanie Regionalnego Funduszu pożyczkowego RIG” w ramach : Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013 Działanie…

zobacz więcej

2014-12-05 – Zaproszenie do wzięcia udziału w składaniu ofert – usługi gastronomicznej/cateringu podczas konferencji promującej usługi RIG dla około 40 osób

Regionalna Izba GospodarczaZaprasza do wzięcia udziału w składaniu ofert dotyczących usługi gastronomicznej/cateringu podczas konferencji promującej usługi RIG dla około 40 osób w ramach realizowanego projekt pt.: „Regionalna Izba Gospodarcza mostem do świata biznesu.”  współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz Budżetu Państwa w ramach Osi Priorytetowej I „Konkurencyjna i innowacyjna gospodarka”, Działanie 1.2 „Instytucje otoczenia…

zobacz więcej

2014-12-03 – Rozstrzygnięcie zapytania ofertowego nr 8/2014/IOB z dnia 24.11.2014r – dotyczące zapewnienia 2 mentorów oraz cateringu podczas spotkania z młodymi przedsiębiorcami

Rozstrzygnięcie oceny porównania ofert cenowych dotyczące zapewnienia 2 mentorów oraz cateringu podczas spotkania z młodymi przedsiębiorcami w ramach projektu „Regionalna Izba Gospodarcza mostem do świata biznesu” w ramach: Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013 Działanie 1.2 Instytucje otoczenia biznesu.Informujemy, iż wpłynęła 1 oferta.

zobacz więcej

2014-12-02 – Zaproszenie do wzięcia udziału w składaniu ofert –dotyczące usługi polegającej na przygotowaniu i wykonaniu materiałów promocyjno-informacyjnych RPO WP I

Regionalna Izba GospodarczaZaprasza do wzięcia udziału w składaniu ofert usługi polegającej na przygotowaniu i wykonaniu materiałów promocyjno-informacyjnych w ramach realizowanego projektu pt: „Rozszerzenie działalności pożyczkowej RIG poprzez dokapitalizowanie funduszu pożyczkowego”  współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz Budżetu Państwa w ramach osi priorytetowej I „Konkurencyjna i innowacyjna gospodarka”, Działanie 1.1 „Wsparcie kapitałowe przedsiębiorczości”, Schemat A…

zobacz więcej

2014-12-02 – Zaproszenie do wzięcia udziału w składaniu ofert – dostawa materiałów promocyjno -informacyjnych RPO WP II

Stalowa Wola 02.12.2014 r. Regionalna Izba GospodarczaZaprasza do wzięcia udziału w składaniu ofert dotyczących usługi polegającej na dostarczeniu materiałów promocyjno-informacyjnych w ramach realizowanego projektu pt: „Zwiększenie dostępności do pomocy zwrotnej dla przedsiębiorców poprzez dokapitalizowanie  Regionalnego Funduszu Pożyczkowego RIG”  współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz Budżetu Państwa w ramach osi priorytetowej I „Konkurencyjna i innowacyjna gospodarka”, Działanie…

zobacz więcej

2014-12-02 – Zaproszenie na konferencję i seminarium Podkarpackiej Izby Gospodarczej

Szanowni Państwo, Podkarpacka Izba Gospodarcza, zaprasza Państwa do udziału w konferencji podsumowującej projekt „Kampania informacyjno-promocyjna i rozwój pakietu usług PIG dla podkarpackich MŚP”, na której zaprezentowana zostanie oferta usług PIG dla przedsiębiorców oraz seminarium pn. „Fundusze Europejskie na lata 2014-2020”. W nowej perspektywie finansowej przedsiębiorcy mogą liczyć na 8 mld euro dofinansowania. Najwięcej skorzystają Ci,…

zobacz więcej