Zaproszenie do wzięcia udziału w składaniu ofert – „Usługa polegająca na produkcji spotu reklamowego wraz z emisją w radiowej rozgłośni regionalnej”

Regionalna Izba GospodarczaZaprasza do wzięcia udziału w składaniu ofert dotyczących usługi polegającej na produkcji spotu reklamowego wraz z emisją w radiowej rozgłośni regionalnej w ramach realizowanego projektu pt: „Zwiększenie dostępności do pomocy zwrotnej dla przedsiębiorców poprzez dokapitalizowanie Regionalnego Funduszu Pożyczkowego RIG” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz Budżetu Państwa w ramach osi priorytetowej I…

zobacz więcej

Zaproszenie do wzięcia udziału w składaniu ofert – „Ogłoszenie prasowe w prasie regionalnej”

Regionalna Izba GospodarczaZaprasza do wzięcia udziału w składaniu ofert dotyczących 1 ogłoszenia prasowego w prasie regionalnej w ramach realizowanego projektu pt: „Zwiększenie dostępności do pomocy zwrotnej dla przedsiębiorców poprzez dokapitalizowanie Regionalnego Funduszu Pożyczkowego RIG” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz Budżetu Państwa w ramach osi priorytetowej I „Konkurencyjna i innowacyjna gospodarka”, Działanie 1.1 „Wsparcie…

zobacz więcej

Zaproszenie do wzięcia udziału w składaniu ofert – „Ogłoszenie prasowe w prasie lokalnej”

Regionalna Izba GospodarczaZaprasza do wzięcia udziału w składaniu ofert dotyczących 1 ogłoszenia prasowego w prasie lokalnej w ramach realizowanego projektu pt: „Zwiększenie dostępności do pomocy zwrotnej dla przedsiębiorców poprzez dokapitalizowanie Regionalnego Funduszu Pożyczkowego RIG” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz Budżetu Państwa w ramach osi priorytetowej I „Konkurencyjna i innowacyjna gospodarka”, Działanie 1.1 „Wsparcie…

zobacz więcej

Rozstrzygnięcie zapytania ofertowego nr 14/2012 z dnia 20.06.2012 r. – seminarium informacyjno konsultacyjne

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego Szanowni Państwo,W związku z realizacją projektu „Klaster Spawalniczy „KLASTAL” – integracja i wzrost konkurencyjności branży spawalniczej w Polsce Wschodniej” współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej na lata 2007-2013, Oś priorytetowa I Nowoczesna Gospodarka, działanie…

zobacz więcej

Rozstrzygnięcie zapytania ofertowego nr 12/2012 z dnia 18.06.2012 r. – baner internetowy

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego Szanowni Państwo,W związku z realizacją projektu „Klaster Spawalniczy „KLASTAL” – integracja i wzrost konkurencyjności branży spawalniczej w Polsce Wschodniej” współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej na lata 2007-2013, Oś priorytetowa I Nowoczesna Gospodarka, działanie…

zobacz więcej

Rozstrzygnięcie zapytania ofertowego nr 11/2012 z dnia 18.06.2012 r. – publikacje prasowe

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego Szanowni Państwo,W związku z realizacją projektu „Klaster Spawalniczy „KLASTAL” – integracja i wzrost konkurencyjności branży spawalniczej w Polsce Wschodniej” współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej na lata 2007-2013, Oś priorytetowa I Nowoczesna Gospodarka, działanie…

zobacz więcej

Rozstrzygnięcie zapytania ofertowego nr 10/2012 z dnia 18.06.2012 r. – tłumaczenie

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego Szanowni Państwo, W związku z realizacją projektu „Klaster Spawalniczy „KLASTAL” – integracja i wzrost konkurencyjności branży spawalniczej w Polsce Wschodniej” współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej na lata 2007-2013, Oś priorytetowa I Nowoczesna Gospodarka, działanie…

zobacz więcej

Sprostowanie do zapytania ofertowego nr 11/2012 z dnia 18.06.2012 r. – publikacje prasowe

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju RegionalnegoSprostowanie do zapytania ofertowego nr 11/2012 z dnia 18.06.2012 r.dotyczącego usługi polegającej na zamieszczeniu 2 publikacji prasowych w prasie branżowej spawalniczejw ramach projektu „Klaster Spawalniczy „KLASTAL” – integracja i wzrost konkurencyjności branży spawalniczej w Polsce Wschodniej” w ramach : Program Operacyjny Rozwój Polski Wschodniej, Oś…

zobacz więcej