Regionalna Izba Gospodarcza

Zaprasza do wzięcia udziału w składaniu ofert dotyczących usługi polegającej na zapewnieniu 3 prelegentów do wygłoszenia prelekcji podczas imprezy promocyjnej Regionalnej Izby Gospodarczej dnia 13.04.2013 r. w ramach realizowanego projektu pn: „Regionalna Izba Gospodarcza mostem do świata biznesu.” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz Budżetu Państwa w ramach Osi Priorytetowej I „Konkurencyjna i innowacyjna gospodarka”, Działanie 1.2 „Instytucje otoczenia biznesu” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013.

 

Bliższe informacje oraz formularz zgłoszeniowy w załączniku.

Wytyczne (pobierz)

Załącznik (pobierz

Zapytanie ofertowe (pobierz)