Regionalna Izba Gospodarcza specjalizuje się w dziedzinie usług doradczych proinnowacyjnych – wykorzystywanie wyników działalności badawczo – rozwojowej w przedsiębiorstwie, rozwój przedsiębiorstwa w oparciu o nowe technologie i rozwiązania innowacyjne, źródła i sposoby finansowania przedsięwzięć innowacyjnych, specjalistyczne oprogramowanie i inne.