aa11

Stalowa Wola 22-02-2013

 

Rozstrzygnięcie oceny porównania ofert cenowych dotyczące usługi polegającej na organizacji imprezy promocyjnej dla około 200 osób do dnia 22-02-2013r. do godz. 10:00 w ramach projektu „Regionalna Izba Gospodarcza mostem do świata biznesu” w ramach: Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013 Działanie 1.2 Instytucje otoczenia biznesu.

Pragniemy poinformować, że wpłynęła jedna oferta.