Zaproszenie do wzięcia udziału w składaniu ofert.

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnegow ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiegona lata 2007-2013 Regionalna Izba Gospodarczazaprasza do wzięcia udziału w składaniu ofert dotyczących wykonanie usługi polegającej na zakupie i dostawie do Regionalnej Izby Gospodarczej materiałów biurowych wg załącznika nr 1 (zgodnie z opisem)Bliższe informacje oraz formularz zgłoszeniowy w załącznikach.Zapytanie ofertowe…

zobacz więcej

Rozstrzygnięcie zapytania ofertowego z dnia 13-01-2012r.

Stalowa Wola 20-01-2012rRozstrzygnięcie oceny porównania ofert cenowych na wykonanie audytu Punktu Konsultacyjnego KSU złożonych do dnia 20-01-2012r. do godz. 11:00 w ramach projektu systemowego Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości „ Wsparcie systemu kompleksowych usług informacyjnych dla przedsiębiorców i osób rozpoczynających działalność gospodarczą poprzez finansowanie Sieci Punktów Konsultacyjnych (PK) w ramach Poddziałania 2.2.1 PO KL” W dniu 20-01-2012r.…

zobacz więcej

Zaproszenie do wzięcia udziału w składaniu ofert ” Audyt PK KSU”

Regionalna Izba Gospodarcza zaprasza do wzięcia udziału w składaniu ofert dotyczących wykonania usługi pt. „Wykonanie audytu PK KSU na potrzeby realizacji projektu „Wsparcie systemu kompleksowych usług informacyjnych dla przedsiębiorców i osób zamierzających rozpocząć działalność gospodarczą poprzez finansowanie sieci Punktów Konsultacyjnych (PK)”; projekt jest finansowany przez Europejski Fundusz Społeczny oraz budżet państwa w ramach poddziałania 2.2.1…

zobacz więcej

INFORMACJA O ANULOWANIU ZAPYTANIA OFERTOWEGO DOTYCZĄCEGO PROJEKTU I WYKONANIA KALENDARZY

Dotyczy zapytania ofertowego z dnia 13.12.2011r. w sprawie zaprojektowania i wykonanie trzech rodzajów kalendarzy promujących realizację przez Regionalną Izbę Gospodarczą projektu pt. „Rozszerzenie działalności pożyczkowej RIG poprzez dokapitalizowanie funduszu pożyczkowego” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach osi priorytetowej I „Konkurencyjna i innowacyjna gospodarka”, działanie 1.1 „Wsparcie kapitałowe przedsiębiorczości”, schemat A „Wsparcie kapitałowe funduszy”…

zobacz więcej

Informacja

Szanowni Państwo, W związku z realizacją projektu współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013 Rozszerzenie działalności pożyczkowej RIG poprzez dokapitalizowanie Funduszu Pożyczkowego” w ramach I Osi priorytetowej RPO WP Konkurencyjna i innowacyjna gospodarka Działanie 1.1 Wsparcie kapitałowe przedsiębiorczości Schemat A Wsparcie kapitałowe…

zobacz więcej

Zaproszenie do wzięcia udziału w składaniu ofert.

Regionalna Izba Gospodarczazaprasza do wzięcia udziału w składaniu ofert dotyczących wykonanie usługi polegającej na zaprojektowaniu i wykonaniu trzech rodzajów kalendarzy promujących realizowany projekt pt. „Rozszerzenie działalności pożyczkowej RIG poprzez dokapitalizowanie funduszu pożyczkowego” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnegow ramach osi priorytetowej I ,Konkurencyjna i innowacyjna gospodarka”, działanie 1.1 ,Wsparcie kapitałowe przedsiębiorczości”, schemat A ,,Wsparcie kapitałowe…

zobacz więcej

Zaproszenie do wzięcia udziału w składaniu ofert.

Regionalna Izba Gospodarczazaprasza do wzięcia udziału w składaniu ofert dotyczących wykonanie usługi polegającej na zakupie i dostawie do Regionalnej Izby Gospodarczej tonerów wg załącznika nr 1 (zgodnie z opisem)Bliższe informacje oraz formularz zgłoszeniowy w załącznikach.Zapytanie ofertowe wraz z załącznikiem nr 1Załącznik nr 2 – Formularz ofertowy

zobacz więcej

„Rozszerzenie działalności pożyczkowej RIG poprzez dokapitalizowanie funduszu pożyczkowego”

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnegow ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiegona lata 2007-2013 Szanowni Państwo,W związku z realizacją projektu współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013 Rozszerzenie działalności pożyczkowej RIG poprzez dokapitalizowanie Funduszu Pożyczkowego” w ramach I…

zobacz więcej

Zaproszenie do wzięcia udziału w składaniu ofert.

Regionalna Izba Gospodarczazaprasza do wzięcia udziału w składaniu ofert dotyczących wykonanie usługi polegającej na publikacji 1 artykułu w prasie o zasięgu regionalnym obejmującym całewojewództwo podkarpackie, informującego o realizacji przez Regionalną Izbę Gospodarczą projektu pt. ,,Rozszerzenie działalności pożyczkowej RIG przez dokapitalizowanie funduszu pożyczkowego”współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach osi priorytetowej I ,Konkurencyjna i innowacyjna…

zobacz więcej