Regionalna Izba Gospodarcza specjalizuje się w dziedzinie usług finansowych – udzielanie pożyczek – Pożyczki skierowane są do mikro, małych i średnich przedsiębiorstw posiadających siedzibę i prowadzących działalność na terenie województwa podkarpackiego oraz Polski Wschodniej (województwo podkarpackie, lubelskie, podlaskie, świętokrzyskie, warmińsko –mazurskie).

Rodzaje pożyczek:

  • pożyczka na zasadach korzystniejszych niż rynkowe (pożyczka preferencyjna udzielana na zasadach pomocy de minimis)
  • pożyczka na zasadach rynkowych