Rozstrzygnięcie zapytania ofertowego Lokalnego Punktu Konsultacyjnego KSU z dnia 02-09-2011r.

W dniu 09.09.2011 r. zakończono postępowanie w sprawie zapytania ofertowego dot. materiałów biurowych Lokalnego Punktu Konsultacyjnego KSU dotyczących realizacji i promocji projektu systemowego Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości pod tytułem „Wsparcie systemu kompleksowych usług informacyjnych dla przedsiębiorców i osób zamierzających rozpocząć działalność gospodarczą poprzez finansowanie sieci Punktów Konsultacyjnych (PK)” w ramach Poddziałania 2.2.1 PO KL.Projekt współfinansowany…

zobacz więcej

Projekt pod tytułem „Rozszerzenie działalności pożyczkowej RIG poprzez dokapitalizowanie funduszu pożyczkowego”

Projekt pod tytułem „Rozszerzenie działalności pożyczkowej RIG poprzez dokapitalizowanie funduszu pożyczkowego” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach osi priorytetowej I „Konkurencyjna i innowacyjna gospodarka”, działanie 1.1 „Wsparcie kapitałowe przedsiębiorczości”, schemat A „Wsparcie kapitałowe funduszy” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013 Plik do pobrania

zobacz więcej

„Nowy zawód – nowe jutro” – szkolenia dla osób odchodzących z rolnictwa

„Nowy zawód – nowe jutro” – szkolenia dla osób odchodzących z rolnictwa Przemyska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. informuje, iż ponowna rekrutacja do projektu „Nowy zawód – nowe jutro” – szkolenia dla osób odchodzących z rolnictwa zostaje przedłużona do dnia 26.08.2011 r.Prowadzimy dodatkowy nabór na szkolenia w zawodach:Florysta/ka – Bukieciarz/rka – 96 godz. (w tym również profesjonalna…

zobacz więcej

Rozstrzygnięcie zapytania ofertowego Lokalnego Punktu Konsultacyjnego KSU z dnia 10-08-2011r.

W dniu 17.08.2011 r. zakończono postępowanie w sprawie zapytania ofertowego dot. materiałów biurowych Lokalnego Punktu Konsultacyjnego KSU dotyczących realizacji i promocji projektu systemowego Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości pod tytułem „Wsparcie systemu kompleksowych usług informacyjnych dla przedsiębiorców i osób zamierzających rozpocząć działalność gospodarczą poprzez finansowanie sieci Punktów Konsultacyjnych (PK)” w ramach Poddziałania 2.2.1 PO KL. Projekt…

zobacz więcej

Rozstrzygnięcie zapytania ofertowego na materiały biurowe.!

Regionalna Izba Informuje, że w dniu tj. 27 czerwca 2011r. o godz 11zakończone zostało postępowanie dot. składania ofert związanych z zakupem materiałów biurowych w związku z realizacją przez RIG projektu „Rozszerzenie działalności pożyczkowej RIG poprzez dokapitalizowanie funduszu pożyczkowego” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach osi priorytetowej „Konkurencyjna i Innowacyjna gospodarka”, działanie 1.1 „Wsparcie…

zobacz więcej

Nowy zawód – nowe jutro – szkolenia dla osób odchodzących z rolnictwa

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego CZY JESTEŚ GOTOWY NA NOWE JUTRO?„Nowy zawód – nowe jutro” – szkolenia dla osób odchodzących z rolnictwaOd 1 czerwca 2011 roku Przemyska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. realizuje projekt pn: „Nowy zawód – nowe jutro” – szkolenia dla osób odchodzących z rolnictwa, współfinansowany przez Unię Europejską…

zobacz więcej