2013-11-04 – Zaproszenie do wzięcia udziału w składaniu ofert – dostawa materiałów promocyjno-informacyjnych RPO WP II

Stalowa Wola 04.11.2013 r. Regionalna Izba GospodarczaZaprasza do wzięcia udziału w składaniu ofert dotyczących usługi polegającej na dostarczeniu promocyjno-informacyjnych w ramach realizowanego projektu pt: „Zwiększenie dostępności do pomocy zwrotnej dla przedsiębiorców poprzez dokapitalizowanie Regionalnego Funduszu Pożyczkowego RIG” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz Budżetu Państwa w ramach osi priorytetowej I „Konkurencyjna i innowacyjna gospodarka”, Działanie…

zobacz więcej

2013-10-24 – Rozstrzygnięcie zapytania ofertowego nr 10/BGK/PG/2013 z dnia 16.10.2013r – usługi polegającej na zaprojektowaniu i przygotowaniu materiałów promocyjno-informacyjnych wraz z projektami graficznymi

Fundusze Europejskie – dla rozwoju Polski WschodniejProjekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnegow ramach Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej 2007 – 2013 Stalowa Wola 24-10-2013r Rozstrzygnięcie oceny porównania ofert cenowych dotyczące usługi polegającej na zaprojektowaniu i przygotowaniu materiałów promocyjno-informacyjnych wraz z projektami graficznymi złożonych do dnia 23-10-2013r. do godz. 13:00 w ramach projektu…

zobacz więcej

2013-10-06 – Zaproszenie do wzięcia udziału w składaniu ofert – usługi polegającej na zaprojektowaniu i przegotowaniu materiałów promocyjno-informacyjnych wraz z projektami graficznymi

Regionalna Izba GospodarczaZaprasza do wzięcia udziału w składaniu ofert dotyczących usługi polegającej na zaprojektowaniu i przegotowaniu materiałów promocyjno-informacyjnych wraz z projektami graficznymi w ramach realizowanego projektu pt: „Reporęczenia i pożyczki szansą na zwiększenie finansowania zewnętrznego MSP. Instrument wsparcia funduszy poręczeniowych i pożyczkowych w Polsce Wschodniej w ramach I Osi priorytetowej: Nowoczesna Gospodarka Działanie I.2 Instrumenty…

zobacz więcej

Harmonogram szkoleń

Projekt „Zmień zwyczaj – pożyczaj!” jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach EuropejskiegoFunduszu SpołecznegoRegionalna Izba Gospodarcza w Stalowej Woli pragnie poinformować Uczestników Projektu „Zmień zwyczaj – pożyczaj!” Program Operacyjny Kapitał Ludzki Priorytet VI Rynek pracy otwarty dla wszystkich Działanie 6.2 Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego…

zobacz więcej

2013-09-19 – Rozstrzygnięcie zapytania nr 8/6.2POKL/2013 z dnia 13.09.2013r – catering

Projekt „Zmień zwyczaj – pożyczaj!” jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramachEuropejskiego Funduszu Społecznego Stalowa Wola 19.09.2013 r. Rozstrzygnięcie oceny porównania ofert cenowych dotyczące usługi polegającej na zapewnieniu cateringu na szkolenia złożonych do dnia 18-09-2013r. do godz. 13:00 w ramach projektu pt.: „Zmień zwyczaj – pożyczaj!” w ramach: Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet VI Rynek pracy otwarty…

zobacz więcej

2013-09-18 – Rozstrzygnięcie zapytania nr 9/6.2POKL/2013 z dnia 13.09.2013 r. – dotyczącego usługi polegającej na przygotowaniu i wykonaniu materiałów szkoleniowych wraz z projektami graficznymi.

Projekt „Zmień zwyczaj – pożyczaj!” jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach EuropejskiegoFunduszu Społecznego Stalowa Wola 18.09.2013 r. Szanowni Państwo, W związku z realizacją projektu „Zmień zwyczaj – pożyczaj!” Program Operacyjny Kapitał Ludzki, Priorytet VI Rynek pracy otwarty dla wszystkich Działanie 6.2 Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia Regionalna Izba Gospodarcza w Stalowej Woli pragnie gorąco…

zobacz więcej

2013-09-17 – Rozstrzygnięcie oceny porównania ofert cenowych dotyczące usługi dostarczenia materiałów biurowych RPO WP II

Stalowa Wola 17-09-2013r Rozstrzygnięcie oceny porównania ofert cenowych dotyczące usługi dostarczenia materiałów biurowych RPO WP II złożonych do dnia 16-09-2013r. do godz. 12:00 w ramach projektu „Zwiększenie dostępności do pomocy zwrotnej dla przedsiębiorców poprzez dokapitalizowanie Regionalnego Funduszu pożyczkowego RIG” w ramach : Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013 Działanie 1.1 Wsparcie kapitałowe przedsiębiorczości Schemat…

zobacz więcej

2013-09-13 – Zaproszenie do wzięcia udziału w składaniu ofert – usługi polegającej na przygotowaniu i wykonaniu materiałów szkoleniowych wraz z projektami graficznymi

Regionalna Izba GospodarczaZaprasza do wzięcia udziału w składaniu ofert dotyczących usługi polegającej na przygotowaniu i wykonaniu materiałów szkoleniowych wraz z projektami graficznymi w ramach realizowanego projektu pt.: „Zmień zwyczaj – pożyczaj!” w ramach: Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet VI Rynek pracy otwarty dla wszystkichDziałanie 6.2 Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia Bliższe informacje oraz formularz zgłoszeniowy…

zobacz więcej

2013-09-13 – Zaproszenie do wzięcia udziału w składaniu ofert – catering – 8/6.2POKL/2013.

Regionalna Izba GospodarczaZaprasza do wzięcia udziału w składaniu ofert dotyczących zapewnienia cateringu podczas szkolenia w ramach realizowanego projektu pt.: „Zmień zwyczaj – pożyczaj!” w ramach: Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet VI Rynek pracy otwarty dla wszystkichDziałanie 6.2 Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia Bliższe informacje oraz formularz zgłoszeniowy w załączniku. Zapytanie o cenę wraz z załącznikiem…

zobacz więcej