2018-01-11 Pożyczki dla zakładających działalność

Projekt „Zmień zwyczaj – pożyczaj!” jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu SpołecznegoPożyczki dla osób fizycznych planujących rozpoczęcie działalności gospodarczej – oprocentowanie 0,5%Okres realizacji projektu w okresie monitorowania trwa od  01.01.2016 r.  do 31.12.2020 r.Wsparciem w okresie monitorowania zostaną objęte osoby fizyczne (z wyłączeniem osób zarejestrowanych w Ewidencji Działalności Gospodarczej, Krajowym Rejestrze Sądowym, Centralnej…

zobacz więcej

2017-12-20 Życzenia Świąteczne

Z okazji zbliżających się Świąt Bożego Narodzenia oraz nadchodzącego Nowego Roku 2018, życzymy wszystkim naszym Klientom, Partnerom, Współpracownikom oraz Przyjaciołom ciepłej rodzinnej atmosfery, dużo zdrowia, wszelkiej pomyślności w życiu osobistym oraz sukcesów w pracy zawodowej, a wzajemne zaufanie niech pozostanie podstawą naszych wzajemnych kontaktów oraz współpracy   zespół Regionalnej Izby Gospodarczej

zobacz więcej