Regionalna Izba Gospodarcza specjalizuje się w dziedzinie usług informacyjnych – z zakresu rozpoczynania i prowadzenia działalności gospodarczej: prawo, marketing, finanse, dostępne programy pomocowe, fundusze unijne, oferty  finansowania zewnętrznego przez banki oraz inne instytucje finansowe.

Kwestonariusz oceny wykonania usługi