2014-09-17 – Zaproszenie do wzięcia udziału w składaniu ofert – usługi gastronomicznej/cateringu podczas konferencji promującej usługi RIG dla około 40 osób

Regionalna Izba GospodarczaZaprasza do wzięcia udziału w składaniu ofert dotyczących usługi gastronomicznej/cateringu podczas konferencji promującej usługi RIG dla około 40 osób w ramach realizowanego projekt pt.: „Regionalna Izba Gospodarcza mostem do świata biznesu.” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz Budżetu Państwa w ramach Osi Priorytetowej I „Konkurencyjna i innowacyjna gospodarka”, Działanie 1.2 „Instytucje otoczenia…

zobacz więcej

2014-09-17 – Unieważnienie zapytania ofertowego 5/2014/IOB – usługi gastronomicznej/cateringu podczas konferencji promującej usługi RIG dla około 40 osób

Regionalna Izba Gospodarcza unieważnia zapytanie ofertowe dotyczące zapewnienia usługi gastronomicznej/cateringowej podczas konferencji promującej usługi RIG dla około 40 osób realizowanej w ramach projektu „Regionalna Izba Gospodarcza mostem do świata biznesu ” w ramach : Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013, Oś priorytetowa I ,, Konkurencyjna i innowacyjna gospodarka”, działanie 1.2 Instytucje otoczenia biznesu…

zobacz więcej

2014-09-16 – Rozstrzygnięcie zapytania ofertowego nr 4/2014/IOB z dnia 05.09.2014r – dotyczące zapewnienia 2 mentorów oraz cateringu podczas spotkania z młodymi przedsiębiorcami

!–more–> Rozstrzygnięcie oceny porównania ofert cenowych dotyczące zapewnienia 2 mentorów oraz cateringu podczas spotkania z młodymi przedsiębiorcami w ramach projektu „Regionalna Izba Gospodarcza mostem do świata biznesu” w ramach: Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013 Działanie 1.2 Instytucje otoczenia biznesu. Informujemy, iż wpłynęła 1 oferta.

zobacz więcej

2014-09-10 – Zaproszenie do udziału w bezpłatnej Konferencji promującej usługi RIG

ZAPROSZENIE Regionalna Izba Gospodarcza w Stalowej Woliserdecznie zaprasza do udziału w bezpłatnej Konferencji promującej usługi RIGTermin spotkania: 29-09-2014 rMiejsce spotkania: Regionalna Izba Gospodarcza, ul. 1-go Sierpnia 26 B, 37-450 Stalowa Wola Celem spotkania jest:prezentacja oraz promocja zakresu usług Regionalnej Izby Gospodarczej oraz rosnącego potencjału Instytucji,przybliżenie działania i funkcjonowania Instytucji Regionalnej Izby Gospodarczej, rozpropagowania usług świadczonych przez RIG,…

zobacz więcej

2014-09-08 – Zaproszenie do wzięcia udziału w składaniu ofert – usługi gastronomicznej/cateringu podczas konferencji promującej usługi RIG dla około 40 osób

Regionalna Izba GospodarczaZaprasza do wzięcia udziału w składaniu ofert dotyczących usługi gastronomicznej/cateringu podczas konferencji promującej usługi RIG dla około 40 osób w ramach realizowanego projekt pt.: „Regionalna Izba Gospodarcza mostem do świata biznesu.” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz Budżetu Państwa w ramach Osi Priorytetowej I „Konkurencyjna i innowacyjna gospodarka”, Działanie 1.2 „Instytucje otoczenia…

zobacz więcej

2014-09-05 – Zaproszenie do wzięcia udziału w składaniu ofert – dotyczące zapewnienia 2 mentorów oraz cateringu podczas spotkania z młodymi przedsiębiorcami – Porozmawiajmy o biznesie – poziom zaawansowany

Regionalna Izba GospodarczaZaprasza do wzięcia udziału w składaniu ofert dotyczących zapewnienia 2 mentorów oraz cateringu podczas spotkania z młodymi przedsiębiorcami – Porozmawiajmy o biznesie – poziom zaawansowany w ramach realizowanego projektu pn: „Regionalna Izba Gospodarcza mostem do świata biznesu.”  współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz Budżetu Państwa w ramach Osi Priorytetowej I „Konkurencyjna i…

zobacz więcej

2014-08-06 – Wznowienie naboru wniosków o udzielanie pożyczek

2014-08-07 Informujemy, że w ramach I Osi priorytetowej RPO WP Konkurencyjna i innowacyjna gospodarka, Działanie 1.1 Wsparcie kapitałowe przedsiębiorczości Schemat A Wsparcie kapitałowe funduszy, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013. projekt pt. „Zwiększenie dostępności do pomocy zwrotnej dla przedsiębiorców poprzez dokapitalizowanie Regionalnego Funduszu Pożyczkowego RIG” od 07.08.2014 r. wznawia nabór wniosków o udzielanie…

zobacz więcej

2014-07-31 – Ogłoszenie

W związku z rozwojem działalności usługowej na terenie krajów Unii Europejskiej w zakresie realizacji umów o dzieło w branży odlewniczej, Istnieje możliwość zatrudnienia pracowników do badań radiograficznych odlewów z uprawnieniami RT2 albo RT3.

zobacz więcej

2014-07-03 – Rozstrzygnięcie oceny porównania ofert cenowych dotyczące usługi dostarczenia materiałów biurowych RPO WP II

Stalowa Wola 03.07.2014 r. Rozstrzygnięcie oceny porównania ofert cenowych dotyczące usługi dostarczenia materiałów biurowych RPO WP II złożonych do dnia 02-07-2014r. do godz. 12:00 w ramach projektu „Zwiększenie dostępności do pomocy zwrotnej dla przedsiębiorców poprzez dokapitalizowanie Regionalnego Funduszu pożyczkowego RIG” w ramach : Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013 Działanie 1.1 Wsparcie kapitałowe przedsiębiorczości Schemat…

zobacz więcej