2013-07-16 – Rozstrzygnięcie zapytania nr 5/6.2POKL/2013 z dnia 12.07.2013r – „Usługa polegająca na zamieszczeniu ogłoszeń prasowych w prasie codziennej (zasięg terytorialny województwo podkarpackie)”

Projekt „Zmień zwyczaj – pożyczaj!” jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramachEuropejskiego Funduszu Społecznego Stalowa Wola 16.07.2013 r. Rozstrzygnięcie oceny porównania ofert cenowych dotyczące usługi polegającej na zamieszczeniu ogłoszeń prasowych w prasie codziennej (zasięg terytorialny województwo podkarpackie) złożonych do dnia 16-07-2013r. do godz. 13:00 w ramach projektu pt.: „Zmień zwyczaj – pożyczaj!” w ramach: Programu Operacyjnego Kapitał…

zobacz więcej

2013-07-12 – Zaproszenie do wzięcia udziału w składaniu ofert – „Ogłoszenia prasowe w prasie regionalnej – 5/6.2POKL/2013”

Regionalna Izba GospodarczaZaprasza do wzięcia udziału w składaniu ofert dotyczących zamieszczenia ogłoszeń prasowychw prasie regionalnej w ramach realizowanego projektu pt.: „Zmień zwyczaj – pożyczaj!” w ramach: Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet VI Rynek pracy otwarty dla wszystkichDziałanie 6.2 Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia Bliższe informacje oraz formularz zgłoszeniowy w załączniku.Zapytanie ofertowe wraz z załącznikiem nr…

zobacz więcej

2013-07-03 – Rozstrzygnięcie zapytania ofertowego nr 2/2013/RPOWP I z dnia 25.06.2013 – dostawa materiałów biurowych

Stalowa Wola 03-07-2013rRozstrzygnięcie oceny porównania ofert cenowych dotyczące usługi dostarczenia materiałów biurowych złożonych do dnia 02-07-2013r. do godz. 12:00 w ramach projektu „Rozszerzenie działalności pożyczkowej RIG poprzez dokapitalizowanie Funduszu pożyczkowego RIG” w ramach : Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013 Działanie 1.1 Wsparcie kapitałowe przedsiębiorczości Schemat A Wsparcie kapitałowe funduszy W dniu 03-07-2013r. wyłoniona…

zobacz więcej

2013-07-01 – Rozstrzygnięcie zapytania ofertowego nr 8/BGK/PG/2013 z dnia 21.06.2013r – dostarczenie dwóch aparatów cyfrowych wraz z akcesoriami

Fundusze Europejskie – dla rozwoju Polski WschodniejProjekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnegow ramach Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej 2007 – 2013Rozstrzygnięcie oceny porównania ofert cenowych dotyczące usługi polegającej na dostarczeniu dwóch aparatów cyfrowych wraz z akcesoriami , złożonych do dnia 28-06-2013r do godz. 13:00  w ramach projektu „Reporęczenia i pożyczki…

zobacz więcej

2013-06-25 – Zaproszenie do wzięcia udziału w składaniu ofert – dostawa materiałów biurowych w ramach RPO WP I.

Regionalna Izba GospodarczaZaprasza do wzięcia udziału w składaniu ofert dotyczących usługi polegającej na dostarczeniu materiałów biurowych w ramach realizowanego projektu pt: „Rozszerzenie działalności pożyczkowej RIG poprzez dokapitalizowanie Funduszu Pożyczkowego” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz Budżetu Państwa w ramach osi priorytetowej I „Konkurencyjna i innowacyjna gospodarka”, Działanie 1.1 „Wsparcie kapitałowe przedsiębiorczości”, Schemat A „Wsparcie…

zobacz więcej

2013-06-21 – Zaproszenie do wzięcia udziału w składaniu ofert – usługi polegającej na dostawie dwóch aparatów cyfrowych wraz z akcesoriami

Regionalna Izba GospodarczaZaprasza do wzięcia udziału w składaniu ofert dotyczących usługi polegającej na dostawie dwóch aparatów cyfrowych wraz z akcesoriami w ramach realizowanego projektu pt: „Reporęczenia i pożyczki szansą na zwiększenie finansowania zewnętrznego MSP. Instrument wsparcia funduszy poręczeniowych i pożyczkowych w Polsce Wschodniej w ramach I Osi priorytetowej: Nowoczesna Gospodarka Działanie I.2 Instrumenty inżynierii finansowej…

zobacz więcej

2013-06-05 – Rozstrzygnięcie zapytania ofertowego nr 4/6.2POKL/2013 z dnia 20.05.2013r – usługi polegającej na dostawie materiałów biurowych

Projekt „Zmień zwyczaj – pożyczaj!” jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramachEuropejskiego Funduszu Społecznego Stalowa Wola 05.06.2013 r. Rozstrzygnięcie oceny porównania ofert cenowych dotyczące usługi polegającej na dostawie materiałów biurowych złożonych do dnia 04-06-2013r. do godz. 12:00 w ramach projektu pt.: „Zmień zwyczaj – pożyczaj!” w ramach: Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet VI Rynek pracy otwarty dla…

zobacz więcej