Zapytanie ofertowe nr 14/2012 z dnia 20.06.2012 r. – seminarium Klastra

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego Szanowni Państwo, Ponownie zwracamy się z prośbą o przedstawienie swojej oferty cenowej na wykonanie usługi:- usługi organizacji seminarium informacyjno konsultacyjnego w ramach projektu „Klaster Spawalniczy „KLASTAL” – integracja i wzrost konkurencyjności branży spawalniczej w Polsce Wschodniej” w ramach : Program Operacyjny Rozwój Polski Wschodniej, Oś priorytetowa…

zobacz więcej

Informacja o unieważnieniu zapytania ofertowego nr 13/2012 z dnia 19.06.2012 r. – seminarium Klastra

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego Szanowni Państwo,Z powodu braku zapisu dotyczącego miejsca organizacji seminarium informacyjno – konsultacyjnego, Regionalna Izba Gospodarcza postanowiła unieważnić zapytanie ofertowe nr 13/2012 z dnia 19.06.2012 r. dotyczącego usługi organizacji seminarium informacyjno konsultacyjnego w ramach projektu „Klaster Spawalniczy „KLASTAL” – integracja i wzrost konkurencyjności branży spawalniczej w…

zobacz więcej

Zapytanie ofertowe nr 13/2012 z dnia 19.06.2012 r. – seminarium Klastra

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego Szanowni Państwo,Zwracamy się z prośbą o przedstawienie swojej oferty cenowej na wykonanie usługi:- usługi organizacji seminarium informacyjno konsultacyjnego w ramach projektu „Klaster Spawalniczy „KLASTAL” – integracja i wzrost konkurencyjności branży spawalniczej w Polsce Wschodniej” w ramach : Program Operacyjny Rozwój Polski Wschodniej, Oś priorytetowa I…

zobacz więcej

Zapytanie ofertowe nr 12/2012 z dnia 18.06.2012 r. – baner internetowy

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju RegionalnegoSzanowni Państwo,Zwracamy się z prośbą o przedstawienie swojej oferty cenowej na wykonanie usługi:usługa opracowania projektu baneru internetowego i umieszczenie go na branżowych portalach spawalniczych w ramach projektu „Klaster Spawalniczy „KLASTAL” – integracja i wzrost konkurencyjności branży spawalniczej w Polsce Wschodniej” w ramach : Program Operacyjny…

zobacz więcej

Zapytanie ofertowe nr 11/2012 z dnia 18.06.2012 r. – publikacje prasowe

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju RegionalnegoSzanowni Państwo,Zwracamy się z prośbą o przedstawienie swojej oferty cenowej na wykonanie usługi:usługi polegającej na zamieszczeniu 2 publikacji prasowych w prasie branżowej spawalniczej w ramach projektu „Klaster Spawalniczy „KLASTAL” – integracja i wzrost konkurencyjności branży spawalniczej w Polsce Wschodniej” w ramach : Program Operacyjny Rozwój…

zobacz więcej

Zapytanie ofertowe nr 10/2012 z dnia 18.06.2012 r. – tłumaczenie materiałów informacyjno – promocyjnych i tekstów na stronę www Klastra

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju RegionalnegoSzanowni Państwo,Zwracamy się z prośbą o przedstawienie swojej oferty cenowej na wykonanie usługi:usługi tłumaczenia na język angielski materiałów promocyjnych i informacyjnych w tym tekstów strony www w ramach projektu „Klaster Spawalniczy „KLASTAL” – integracja i wzrost konkurencyjności branży spawalniczej w Polsce Wschodniej” w ramach :…

zobacz więcej

Rozstrzygnięcie oceny porównania ofert cenowych na zakup „Programu do archiwizacji ArchiveIT”

Rozstrzygnięcie oceny porównania ofert cenowych na zakup „Programu do archiwizacji ArchiveIT” w ramach projektu „Modyfikacja świadczonych usług RIG poprzez zakup i rozbudowę infrastruktury” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013, Działanie 1.2 „Instytucje otoczenia biznesu”.W dniu 04-06-2012r. wyłoniona została najkorzystniejsza oferta na zakup „Programu do archiwizacji ArchiveIT”

zobacz więcej

Rozstrzygnięcie zapytania ofertowego nr 9/2012 z dnia 18.05.2012 r. – system identyfikacji wizualnej

Szanowni Państwo,W związku z realizacją projektu „Klaster Spawalniczy „KLASTAL” – integracja i wzrost konkurencyjności branży spawalniczej w Polsce Wschodniej” współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej na lata 2007-2013, Oś priorytetowa I Nowoczesna Gospodarka, działanie I.4 „Promocja i współpraca”, komponent: Współpraca, obszar Tworzenie i rozwój…

zobacz więcej

Rozstrzygnięcie zapytania ofertowego nr 8/2012 z dnia 18.05.2012 r. – portal

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego Szanowni Państwo, W związku z realizacją projektu „Klaster Spawalniczy „KLASTAL” – integracja i wzrost konkurencyjności branży spawalniczej w Polsce Wschodniej” współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej na lata 2007-2013, Oś priorytetowa I Nowoczesna Gospodarka, działanie…

zobacz więcej