Regulamin Funduszu – do pobrania obowiązuje od 05.02.2015r. wraz z załącznikami

 

WYKAZ DOKUMENTÓW POTRZEBNYCH DO WNIOSKU O POŻYCZKĘ:

 1. Wniosek o pożyczkę – do pobrania
 2. Oświadczenie o statusie przedsiębiorcy – do pobrania
 3. Lista Sprawdzająca – do pobrania
 4. Upoważnienie do BIG dla przedsiębiorców (spółka jawna, z o.o., spółka akcyjna) – do pobrania
 5. Upoważnienie do BIG dla konsumentów (osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą, współmałżonkowie pożyczkobiorców, poręczyciele, wspólnicy spółki cywilnej) – do pobrania
 6. Biznes Plan ( dotyczy przedsiębiorców prowadzących działalność do 1 roku) – do pobrania
 7. Oświadczenie poręczyciela – do pobrania

 

DOKUMENTY FINANSOWE – KSIĘGOWOŚĆ UPROSZCZONA

 1. Bilans uproszczony – do pobrania
 2. Rachunek wyników uproszczony – do pobrania

 

DOKUMENTY FINANSOWE – KSIĘGOWOŚĆ PEŁNA

 1. Sprawozdanie finansowe – księgowość pełna – do pobrania
 2. Przepływy – księgowość pełna – do pobrania

 

Dokumenty niezbędne przy ubieganiu się o pomoc de minimis

 

DOKUMENTY POZOSTAŁE

 1. Sprawozdanie z realizacji pożyczki – do pobrania
 2. Polecenie przelewu; wpłaty – do pobrania