2014-06-24 – Zaproszenie do wzięcia udziału w składaniu ofert – dostawa materiałów biurowych RPO WP II -nr 1/2014/RPOWP II

Stalowa Wola 24.06.2014 r. Regionalna Izba GospodarczaZaprasza do wzięcia udziału w składaniu ofert dotyczących usługi polegającej na dostarczeniu materiałów biurowych w ramach realizowanego projektu pt: „Zwiększenie dostępności do pomocy zwrotnej dla przedsiębiorców poprzez dokapitalizowanie Regionalnego Funduszu Pożyczkowego RIG” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz Budżetu Państwa w ramach osi priorytetowej I „Konkurencyjna i innowacyjna gospodarka”,…

zobacz więcej

2014-06-12 – Informacja

Informujemy, iż konferencja promująca usługi RIG organizowana w ramach projektu „Regionalna Izba Gospodarcza mostem do świata biznesu” w ramach: Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013 Działanie 1.2 Instytucje otoczenia biznesu została przełożona na innym termin (wrzesień) z powodu małej liczby zadeklarowanych uczestników.

zobacz więcej

2014-06-10 – Rozstrzygnięcie zapytania ofertowego nr 3/2014/IOB z dnia 02.06.2014r – dotyczące zapewnienia usługi gastronomicznej/ cateringowej podczas konferencji promującej usługi RIG

Stalowa Wola 10-06-2014Rozstrzygnięcie oceny porównania ofert cenowych dotyczące zapewniania usługi gastronomicznej/cateringowej podczas konferencji promującej usługi RIG składanych do 10.06.2014 do godz. 10:00 w ramach projektu „Regionalna Izba Gospodarcza mostem do świata biznesu” w ramach: Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013 Działanie 1.2 Instytucje otoczenia biznesu.Informujemy, iż wpłynęły 3 oferty spośród, których została wybrana…

zobacz więcej

„Audyt, rachunkowość, controlling – szkolenia na miarę potrzeb dla mikro-, małych i średnich przedsiębiorstw”

„Audyt, rachunkowość, controlling – szkolenia na miarę potrzeb dla mikro-, małych i średnich przedsiębiorstw” Stowarzyszenie B-4 zaprasza właścicieli, kadrę zarządzającą i pracowników MMŚP z terenu województwa podkarpackiego do udziału w Projekcie szkoleniowym w ramach którego oferowane będą następujące szkolenia: Audyt wewnętrzny w zakresie egzaminu CIA połączony z doradztwem (104 godz.) Kadry i płace (80 godz.)…

zobacz więcej

Zaproszenie do udziału w projekcie „NOWOCZESNE TECHNOLOGIE WYTWARZANIA”

Rzeszowska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. w Rzeszowie zapraszado udziału w projekcie „NOWOCZESNE TECHNOLOGIE WYTWARZANIA” Uczestnicy projektu: Przedsiębiorcy i delegowani przez nich pracownicy firm z branż lotniczej oraz w jakikolwiek sposób powiązanych z branżą lotniczą, mających jednostkę organizacyjną w województwie podkarpackim. Szkolenia:Uczestnik projektu ma do wyboru jedno ze szkoleń, które realizowane będzie na poziomie podstawowym lub…

zobacz więcej

2014-06-02 – Zaproszenie do wzięcia udziału w składaniu ofert – usługi gastronomicznej/cateringu podczas konferencji promującej usługi RIG dla około 40 osób

Regionalna Izba Gospodarcza Zaprasza do wzięcia udziału w składaniu ofert dotyczących usługi gastronomicznej/cateringu podczas konferencji promującej usługi RIG dla około 40 osób w ramach realizowanego projekt pt.: „Regionalna Izba Gospodarcza mostem do świata biznesu.” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz Budżetu Państwa w ramach Osi Priorytetowej I „Konkurencyjna i innowacyjna gospodarka”, Działanie 1.2 „Instytucje…

zobacz więcej

2014-05-30 – Informacja

Informujemy, iż w ramach I Osi priorytetowej RPO WP Konkurencyjna i innowacyjna gospodarka, Działanie 1.1 Wsparcie kapitałowe przedsiębiorczości Schemat A Wsparcie kapitałowe funduszy, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013. projekt pt „Rozszerzenie działalności pożyczkowej RIG poprzez dokapitalizowanie Funduszu Pożyczkowego” z dniem 02.06.2014r. nabór wniosków zostaje wstrzymany ze względu na brak środków.   Informacja…

zobacz więcej