2013-09-12 – Rozstrzygnięcie zapytania ofertowego nr 6/6.2POKL/2013 z dnia 29.08.2013 r. – usługi szkoleniowej i doradczej

Projekt „Zmień zwyczaj – pożyczaj!” jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach EuropejskiegoFunduszu Społecznego   Szanowni Państwo,   W związku z realizacją projektu „„Zmień zwyczaj – pożyczaj!”Program Operacyjny Kapitał Ludzki, Priorytet VI Rynek pracy otwarty dla wszystkich Działanie 6.2 Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia Regionalna Izba Gospodarcza w Stalowej Woli pragnie gorąco podziękować zainteresowanym…

zobacz więcej

2013-09-11 – Rozstrzygnięcie zapytania nr 7/6.2POKL/2013 z dnia 04.09.2013r – usługi polegającej na dostawie szafy metalowej

Projekt „Zmień zwyczaj – pożyczaj!” jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramachEuropejskiego Funduszu Społecznego Stalowa Wola 11.09.2013 r. Rozstrzygnięcie oceny porównania ofert cenowych dotyczące usługi polegającej na dostawie szafy metalowej złożonych do dnia 10-09-2013r. do godz. 13:00 w ramach projektu pt.: „Zmień zwyczaj – pożyczaj!” w ramach: Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet VI Rynek pracy otwarty dla…

zobacz więcej

2013-09-05 – Rozstrzygnięcie zapytania ofertowego nr 9/BGK/PG/2013 z dnia 28.08.2013r – dostawa materiałów biurowych

Fundusze Europejskie – dla rozwoju Polski WschodniejProjekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnegow ramach Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej 2007 – 2013 Stalowa Wola 05-09-2013r Rozstrzygnięcie oceny porównania ofert cenowych dotyczące usługi polegającej na dostawie materiałów biurowych złożonych do dnia 04-09-2013r. do godz. 13:00  w ramach projektu „Reporęczenia i pożyczki szansą na zwiększenie…

zobacz więcej

2013-09-05 – Zaproszenie do wzięcia udziału w składaniu ofert – dostawa materiałów biurowych RPO WP II

Stalowa Wola 05.09.2013 r. Regionalna Izba GospodarczaZaprasza do wzięcia udziału w składaniu ofert dotyczących usługi polegającej na dostarczeniu materiałów biurowych w ramach realizowanego projektu pt: „Zwiększenie dostępności do pomocy zwrotnej dla przedsiębiorców poprzez dokapitalizowanie  Regionalnego Funduszu Pożyczkowego RIG”  współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz Budżetu Państwa w ramach osi priorytetowej I „Konkurencyjna i innowacyjna gospodarka”, Działanie…

zobacz więcej

2013-09-04 – Zaproszenie do wzięcia udziału w składaniu ofert – dostawa szafy metalowej – 7/6.2POKL/2013.

Regionalna Izba GospodarczaZaprasza do wzięcia udziału w składaniu ofert dotyczących usługi dostawy szafy metalowej w ramach realizowanego projektu pt.: „Zmień zwyczaj – pożyczaj!” w ramach: Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet VI Rynek pracy otwarty dla wszystkichDziałanie 6.2 Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia Bliższe informacje oraz formularz zgłoszeniowy w załączniku. Zapytanie ofertowe wraz z załącznikiem nr…

zobacz więcej

2013-08-29 – Zaproszenie do wzięcia udziału w składaniu ofert – usługi szkoleniowej i doradczej

Regionalna Izba Gospodarcza Zaprasza do wzięcia udziału w składaniu ofert dotyczących usługi szkoleniowej i doradczej w ramach realizowanego projektu pt.: „Zmień zwyczaj – pożyczaj!” w ramach: Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet VI Rynek pracy otwarty dla wszystkich Działanie 6.2 Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia   Bliższe informacje oraz formularz zgłoszeniowy w załączniku. Zapytanie ofertowe…

zobacz więcej

2013-08-28 – Zaproszenie do wzięcia udziału w składaniu ofert – usługi polegającej na dostawie materiałów biurowych

Regionalna Izba Gospodarcza Zaprasza do wzięcia udziału w składaniu ofert dotyczących usługi polegającej na dostawie materiałów biurowych w ramach realizowanego projektu pt: „Reporęczenia i pożyczki szansą na zwiększenie finansowania zewnętrznego MSP. Instrument wsparcia funduszy poręczeniowych i pożyczkowych w Polsce Wschodniej w ramach I Osi priorytetowej: Nowoczesna Gospodarka Działanie I.2 Instrumenty inżynierii finansowej Programu Operacyjnego Rozwój…

zobacz więcej

Projekt „Zmień zwyczaj – pożyczaj!” jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramachEuropejskiego Funduszu Społecznego   Regionalna Izba Gospodarcza w Stalowej Woli w partnerstwie z Podkarpackim Klubem Biznesu w Rzeszowie rozpoczęła realizację projektu: „Zmień zwyczaj – pożyczaj!” w ramach: Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet VI Rynek pracy otwarty dla wszystkich Działanie 6.2 Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości…

zobacz więcej