Rozstrzygnięcie zapytania ofertowego nr 2/2013/IOB z dnia 01.03.2013r –dotyczące usługi polegającej na przygotowaniu i wykonaniu zaproszeń wraz z projektami graficznymi na imprezę promocyjną Regionalnej Izby Gospodarczej

Stalowa Wola 08-03-2013 Rozstrzygnięcie oceny porównania ofert cenowych usługi polegającej na przygotowaniu i wykonaniu zaproszeń wraz z projektami graficznymi na imprezę promocyjną Regionalnej Izby Gospodarczej do dnia 08-03-2013r. do godz. 12:00 w ramach projektu „Regionalna Izba Gospodarcza mostem do świata biznesu” w ramach: Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013 Działanie 1.2 Instytucje otoczenia biznesu.W…

zobacz więcej

Sprostowanie do zapytania ofertowego 6/2013/IOB dotyczące zakupu serwera wraz z oprogramowaniem, 6 laptopów z oprogramowaniem systemowym oraz licencji na zdalny dostęp do serwera dla min. 5 użytkowników

Regionalna Izba GospodarczaSprostowanie do zapytania ofertowego 6/2013/IOB dotyczącego zakupu serwera wraz z oprogramowaniem, 6 laptopów z oprogramowaniem systemowym oraz licencji na zdalny dostęp do serwera dla min. 5 użytkowników w ramach realizowanego projektu pn: „Regionalna Izba Gospodarcza mostem do świata biznesu.” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz Budżetu Państwa w ramach Osi Priorytetowej I…

zobacz więcej

Zaproszenie do wzięcia udziału w składaniu ofert – dotyczące zakupu serwera wraz z oprogramowaniem, 6 laptopów z oprogramowaniem systemowym oraz licencji na zdalny dostęp do serwera dla min. 5 użytkowników

Regionalna Izba Gospodarcza Zaprasza do wzięcia udziału w składaniu ofert dotyczących usługi zakupu serwera wraz z oprogramowaniem, 6 laptopów z oprogramowaniem systemowym oraz licencji na zdalny dostęp do serwera dla min. 5 użytkowników w ramach realizowanego projektu pn: „Regionalna Izba Gospodarcza mostem do świata biznesu.” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz Budżetu Państwa w ramach…

zobacz więcej

Zaproszenie do wzięcia udziału w składaniu ofert – dotyczące usługi polegającej na opracowaniu oraz zamieszczeniu ogłoszeń w prasie biznesowej, wykonaniu oraz emisji spotów radiowych, modyfikacji oraz pozycjonowania strony internetowej Regiona

Regionalna Izba Gospodarcza Zaprasza do wzięcia udziału w składaniu ofert dotyczących usługi polegającej na opracowaniu oraz zamieszczeniu ogłoszeń w prasie biznesowej, wykonaniu oraz emisji spotów radiowych, modyfikacji oraz pozycjonowania strony internetowej Regionalnej Izby Gospodarczej, opracowaniu oraz zamieszczeniu banerów na portalach internetowych w ramach realizowanego projektu pn: „Regionalna Izba Gospodarcza mostem do świata biznesu.” współfinansowanego z Europejskiego…

zobacz więcej

Zaproszenie do wzięcia udziału w składaniu ofert – dotyczące usługi polegającej na przygotowaniu i wykonaniu materiałów promocyjno-informacyjnych wraz z projektami graficznymi

Regionalna Izba Gospodarcza Zaprasza do wzięcia udziału w składaniu ofert dotyczących usługi polegającej na przygotowaniu i wykonaniu materiałów promocyjno-informacyjnych wraz z projektami graficznymi w ramach realizowanego projektu pn: „Regionalna Izba Gospodarcza mostem do świata biznesu.” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz Budżetu Państwa w ramach Osi Priorytetowej I „Konkurencyjna i innowacyjna gospodarka”, Działanie 1.2 „Instytucje…

zobacz więcej

Zaproszenie do wzięcia udziału w składaniu ofert – dotyczące usługi polegającej na zapewnieniu 3 prelegentów do wygłoszenia prelekcji podczas imprezy promocyjnej Regionalnej Izby Gospodarczej dnia 13.04.2013 r.

Regionalna Izba GospodarczaZaprasza do wzięcia udziału w składaniu ofert dotyczących usługi polegającej na zapewnieniu 3 prelegentów do wygłoszenia prelekcji podczas imprezy promocyjnej Regionalnej Izby Gospodarczej dnia 13.04.2013 r. w ramach realizowanego projektu pn: „Regionalna Izba Gospodarcza mostem do świata biznesu.” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz Budżetu Państwa w ramach Osi Priorytetowej I „Konkurencyjna…

zobacz więcej

Zaproszenie do wzięcia udziału w składaniu ofert – dotyczące usługi polegającej na przygotowaniu i wykonaniu zaproszeń wraz z projektami graficznymi na imprezę promocyjną Regionalnej Izby Gospodarczej

Regionalna Izba GospodarczaZaprasza do wzięcia udziału w składaniu ofert dotyczących usługi polegającej na przygotowaniu i wykonaniu zaproszeń wraz z projektami graficznymi na imprezę promocyjną Regionalnej Izby Gospodarczej w ramach realizowanego projektu pn: „Regionalna Izba Gospodarcza mostem do świata biznesu.” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz Budżetu Państwa w ramach Osi Priorytetowej I „Konkurencyjna i…

zobacz więcej

Rozstrzygnięcie zapytania ofertowego nr 1/2013/IOB z dnia 08.02.2013r – usługa organizacji imprezy promocyjne dla około 200 osób.

Stalowa Wola 22-02-2013 Rozstrzygnięcie oceny porównania ofert cenowych dotyczące usługi polegającej na organizacji imprezy promocyjnej dla około 200 osób do dnia 22-02-2013r. do godz. 10:00 w ramach projektu „Regionalna Izba Gospodarcza mostem do świata biznesu” w ramach: Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013 Działanie 1.2 Instytucje otoczenia biznesu.Pragniemy poinformować, że wpłynęła jedna oferta.

zobacz więcej

Sprostowanie do zapytania ofertowego 1/2013/IOB usługa organizacji imprezy promocyjnej dla około 200 osób.

Regionalna Izba GospodarczaSprostowanie do zapytania ofertowego 1/2013/IOB dotyczącego usługi polegającej na organizacji imprezy promocyjnej dla około 200 osób w ramach realizowanego projektu pn: „Regionalna Izba Gospodarcza mostem do świata biznesu.” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz Budżetu Państwa w ramach Osi Priorytetowej I „Konkurencyjna i innowacyjna gospodarka”, Działanie 1.2 „Instytucje otoczenia biznesu” Regionalnego Programu…

zobacz więcej