Aktualności RIG

2023-06-14 Grupa zakupowa – zakup paliwa

  Regionalna Izba Gospodarcza w Stalowej Woli wychodząc naprzeciw oczekiwaniom Członków RIG oraz Przedsiębiorców mających siedzibę na terenie Stalowej Woli i okolic, proponuje zawiązanie grupy zakupowej związanej z zakupem paliwa. Dostawcą, który deklaruje współpracę jest RiA Spółka z o.o. Autoryzowany Dealer Peugeot , Stacje Paliw www.ria.com.pl  

zobacz więcej

Polecamy

Regionalna Izba Gospodarcza Stalowa Wola

Aktualności

Zapytania ofertowe

Regionalna Izba Gospodarcza w Stalowej Woli prowadzi aktywną działalność na rzecz wspierania przedsiębiorczości w województwie podkarpackim od roku 1998. Jest organizacją samorządu gospodarczego wspierająca inicjatywy gospodarcze i świadcząca usługi dla przedsiębiorstw z grupy mikro, małych i średnich firm oraz osób zamierzających rozpocząć działalność gospodarczą. Obecnie zrzesza 67-członków. RIG jest instytucją non-profit.
Regionalna Izba Gospodarcza posiada Certyfikat Systemu Zarządzania Jakością Nr 201/6/SZJ/2017 normy PN-EN ISO 9001:2015-10 w zakresie świadczenia usług informacyjnych, doradczych o charakterze ogólnym oraz finansowych – udzielanie pożyczek.

Regionalna Izba Gospodarcza w Stalowej Woli
  1. Reprezentowanie interesów gospodarczych zrzeszonych w niej przedsiębiorców oraz ich związków w zakresie prowadzonej działalności wobec organów państwowych i samorządu terytorialnego.
  2. Współtworzenie i współrealizowanie założeń lokalnej polityki gospodarczej, a w szczególności na odcinku działalności naukowo – technicznej, oświatowej, kulturalnej, ochrony zdrowia, rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych oraz na odcinku rozwoju życia gospodarczego
    i wspierania inicjatyw gospodarczych członków Izby.
  3. Współtworzenie warunków dla integracji gospodarki środowiska menadżerskiego miast i gmin, na których obszarze działa Izba.
  4. Wspieranie przedsiębiorczości i inicjatyw gospodarczych.
  5. Współuczestniczenie w wypracowaniu rozwiązań ogólnosystemowych dotyczących gospodarki.
  6. Upowszechnianie zasad racjonalnego gospodarowania, nowoczesnego zarządzania oraz promowanie postępu technicznego, technologicznego i organizacyjnego.
  7. Prowadzenie działalności w zakresie pośrednictwa finansowego, udzielania pożyczek dla członków RIG oraz małych i średnich przedsiębiorstw z obszaru działalności RIG, ze środków własnych RIG oraz ze środków unijnych.

Rozwijamy skrzydła biznesu

Inwestujemy w rozwój województwa podkarpackiego