logo

REKRUTACJA DO PROJEKTU

Mój pierwszy biznes jest nadzieją”

18 – 31 styczeń 2022 r.

 

Regionalna Izba Gospodarcza w Stalowej Woli  informuje o rozpoczęciu rekrutacji do projektu „Mój pierwszy biznes jest nadzieją”  współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa VII Regionalny Rynek Pracy, Działanie 7.3 Wsparcie rozwoju przedsiębiorczości.

Rekrutacja trwać będzie

od dnia 18 do 31 stycznia 2022 r.

 

Dokumenty Rekrutacyjne można złożyć:

  • osobiście w Regionalnej Izbie Gospodarczej, ul.1-go Sierpnia 26B, 37-45 Stalowa Wola
    od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.30 – 15.30,

  • lub przesłać pocztą/kurierem za potwierdzeniem odbioru na adres: .
    Regionalna Izba Gospodarcza, ul.1-go Sierpnia 26B, 37-45 Stalowa Wola

Prosimy o zapoznanie się z zamieszczoną w zakładce „DOTACJE MOF” – „DO POBRANIA” dokumentacją projektu.