Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości – http://www.parp.gov.pl/

Rzeszowska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. – http://www.rarr.rzeszow.pl/

Agencja Rozwoju Regionalnego MARR S.A. – http://www.marr.com.pl/

Informacja o funduszach unijnych – http://www.konkurencyjnosc.gov.pl

Ministerstwo Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej – informacje o funduszach strukturalnych – http://www.funduszestrukturalne.gov.pl/

Podkarpacki Klub Biznesu – http://www.pkb.net.pl/

Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego – http://www.podkarpackie.pl/