2015-03-11 Unieważnienie zapytania ofertowego nr 3/BGK II/PG/2015 z dnia 02.03.2015

Fundusze Europejskie – dla rozwoju Polski WschodniejProjekt finansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju RegionalnegoDot. oferty na zapytanie ofertowe nr 3/BGK II/PG/2015 z dnia 02.03.2015 r. dotyczącego usługi polegającej na przygotowaniu i wykonaniu materiałów promocyjno-informacyjnych wraz z projektami graficznymi w ramach projektu „Reporęczenia i pożyczki szansą na zwiększenie finansowania zewnętrznego MSP. Instrument…

zobacz więcej

2015-03-05 Unieważnienie zapytania ofertowego nr 2/BGK II/PG/2015 z dnia 24.02.2015r – spot radiowy

Fundusze Europejskie – dla rozwoju Polski WschodniejProjekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej 2007 – 2013 Regionalna Izba GospodarczaRegionalna Izba Gospodarcza postanawia unieważnić zapytanie ofertowe nr 2/BGK II/PG/2015 z dnia 24.02.2015 r. dotyczące usługi polegającej na produkcji spotu reklamowego wraz z emisją w radiowej rozgłośni…

zobacz więcej

2015-03-04 Rozstrzygnięcie zapytania ofertowego nr 1/BGK II/PG/2015 z dnia 20.02.2015r – ogłoszenie w prasie

Fundusze Europejskie – dla rozwoju Polski WschodniejProjekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej 2007 – 2013 Regionalna Izba GospodarczaRozstrzygnięcie oceny porównania ofert cenowych dotyczące usługi zamieszczenia ogłoszenia  w prasie złożonych do dnia 03-03-2015r. do godz. 12:00  w ramach projektu „Reporęczenia i pożyczki szansą na zwiększenie…

zobacz więcej

2015-03-02 Zaproszenie do składania ofert w ramach zapytania ofertowego nr 3/BGK II/PG/2015 z dnia 02.03.2015r – przygotowanie i wykonanie materiałów promocyjno-informacyjnych wraz z projektami graficznymi

Fundusze Europejskie – dla rozwoju Polski WschodniejProjekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej 2007 – 2013 Regionalna Izba GospodarczaZaprasza do wzięcia udziału w składaniu ofert dotyczących przygotowania i wykonania materiałów promocyjno-informacyjnych wraz z projektami graficznymi w ramach realizowanego projektu pt.: „Reporęczenia i pożyczki szansą na…

zobacz więcej

2015-02-25 Sprostowanie do zapytania ofertowego 2/BGK II/PG/2015 z dnia 24.02.2015

Szanowni Państwo,       Informujemy iż w zapytaniu ofertowym 2/BGK II/PG/2015 dotyczącego  usługi polegającej na produkcji spotu reklamowego wraz z emisją  w radiowej rozgłośni  regionalnej  w ramach projektu „Reporęczenia i pożyczki szansą na zwiększenie finansowania zewnętrznego MSP. Instrument wsparcia funduszy poręczeniowych i pożyczkowych w Polsce Wschodniej” w ramach I Osi priorytetowej: Nowoczesna Gospodarka Działanie I.2 Instrumenty inżynierii…

zobacz więcej

2015-02-24 Zaproszenie do składania ofert w ramach zapytania ofertowego nr 2/BGK II/PG/2015 z dnia 24.02.2015r – produkcja oraz emisja spotu radiowego

 Fundusze Europejskie – dla rozwoju Polski WschodniejProjekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej 2007 – 2013 Regionalna Izba GospodarczaZaprasza do wzięcia udziału w składaniu ofert dotyczących produkcji oraz emisji spotu radiowego w ramach realizowanego projektu pt.: „Reporęczenia i pożyczki szansą na zwiększenie finansowania zewnętrznego MSP.…

zobacz więcej

2014-12-16 – Rozstrzygnięcie zapytania ofertowego nr 9/2014/IOB z dnia 05.012.2014r – dotyczące zapewnienia usługi gastronomicznej /cateringu podczas konferencji promującej usługi RIG

Rozstrzygnięcie oceny porównania ofert cenowych dotyczące zapewnienia usługi gastronomicznej/cateringu podczas konferencji promującej usługi RIG w ramach projektu „Regionalna Izba Gospodarcza mostem do świata biznesu” w ramach: Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013 Działanie 1.2 Instytucje otoczenia biznesu.Informujemy, iż wpłynęły 3 oferty, z czego została wybrana najkorzystniejsza. 

zobacz więcej