Rozstrzygnięcie oceny porównania ofert cenowych na zakup „Szaf metalowych”

Rozstrzygnięcie oceny porównania ofert cenowych na zakup „Szaf metalowych” w ramach projektu „Modyfikacja świadczonych usług RIG poprzez zakup i rozbudowę infrastruktury” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013, Działanie 1.2 „Instytucje otoczenia biznesu”. W dniu 13-04-2012r. wyłoniona została najkorzystniejsza oferta na zakup „Szaf Metalowych”.

zobacz więcej

Rozstrzygnięcie oceny porównania ofert cenowych na zakup :” Ekranów projekcyjnych; Sprzętu nagłośnieniowego do Sali szkoleniowej; Zestawu kamer i rejestratora ; Monitora TV do Sali szkoleniowej ”

Rozstrzygnięcie oceny porównania ofert cenowych na zakup :” Ekranów projekcyjnych; Sprzętu nagłośnieniowego do Sali szkoleniowej; Zestawu kamer i rejestratora ; Monitora TV do Sali szkoleniowej ”w ramach projektu „Modyfikacja świadczonych usług RIG poprzez zakup i rozbudowę infrastruktury” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013, Działanie 1.2 „Instytucje otoczenia biznesu”.W dniu 12-04-2012r. wyłoniona…

zobacz więcej

Rozstrzygnięcie oceny porównania ofert cenowych na zakup :”Platformy pionowej dla niepełnosprawnych”

Rozstrzygnięcie oceny porównania ofert cenowych na zakup :”Platformy pionowej dla niepełnosprawnych” w ramach projektu „Modyfikacja świadczonych usług RIG poprzez zakup i rozbudowę infrastruktury” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013, Działanie 1.2 „Instytucje otoczenia biznesu”. W dniu 10-04-2012r. wyłoniona została najkorzystniejsza oferta na zakup „Platformy pionowej dla niepełnosprawnych”.

zobacz więcej

Sprostowanie do zapytania ofertowego nr 1 z dnia 04-04-2012r.

Sprostowanie do zapytania ofertowego nr 1 z dnia 04-04-2012r. na zakup 2 sztuk szaf metalowych ramach projektu „Modyfikacja świadczonych usług RIG poprzez zakup i rozbudowę infrastruktury” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013, Działanie 1.2 „Instytucje otoczenia biznesu”. W punkcie 2 szczegółowy opis przedmiotu zamówienia wystąpił błąd w podanych wymiarach szafy (wysokość, szerokość).…

zobacz więcej

Rozstrzygnięcie zapytania ofertowego nr 4/2012 z dnia 27.03.2012 r. – dokumenty operacyjne klastra

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego Szanowni Państwo, W związku z realizacją projektu „Klaster Spawalniczy „KLASTAL” – integracja i wzrost konkurencyjności branży spawalniczej w Polsce Wschodniej” współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej na lata 2007-2013, Oś priorytetowa I Nowoczesna Gospodarka, działanie…

zobacz więcej

Rozstrzygnięcie zapytania ofertowego nr 3/2012 z dnia 22.03.2012 r. – konferencja inauguracyjna 20.04.2012 r.

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego Szanowni Państwo, W związku z realizacją projektu „Klaster Spawalniczy „KLASTAL” – integracja i wzrost konkurencyjności branży spawalniczej w Polsce Wschodniej” współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej na lata 2007-2013, Oś priorytetowa I Nowoczesna Gospodarka, działanie…

zobacz więcej