narodowa_strategia_spojnosci_bw

Regionalna Izba Gospodarcza

Zaprasza do wzięcia udziału w składaniu ofert dotyczących usługi polegającej na przygotowaniu i wykonaniu zaproszeń wraz z projektami graficznymi na imprezę promocyjną Regionalnej Izby Gospodarczej w ramach realizowanego projektu pn: „Regionalna Izba Gospodarcza mostem do świata biznesu.” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz Budżetu Państwa w ramach Osi Priorytetowej I „Konkurencyjna i innowacyjna gospodarka”, Działanie 1.2 „Instytucje otoczenia biznesu” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013.

Bliższe informacje oraz formularz zgłoszeniowy w załączniku.

załącznik 1

załącznik 2

załącznik 3