Rozstrzygnięcie zapytania ofertowego dot. zestawu do monitowania obiektu RIG

Regionalna Izba Gospodarcza informuje, że w dniu dzisiejszym tj. 28 czerwca 2011 r. o godz. 11.00 zakończone zostało postępowanie dot. składania ofert związanych z zakupem zestawu do monitorowania obiektu RIG o powierzchni ok. 670 m 2 w związku z realizacją przez RIG projektu „Modyfikacja świadczonych usług RIG poprzez zakup i rozbudowę infrastruktury” w ramach Regionalnego…

zobacz więcej

Bezpłatne szkolenie: „Dotacje na innowację – Kredyt Technologiczny”

Szanowni Państwo,W związku z rozpoczęciem od dnia 20 czerwca 2011r. naboru przez Bank Gospodarstwa Krajowego – wniosków o dofinansowanie projektów w ramach działania 4.3 KREDYT TECHNOLOGICZNY Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka na lata 2007-2013, Agencja Rozwoju Regionalnego MARR S.A. wspólnie z Alior Bankiem serdecznie zaprasza przedsiębiorców oraz przedstawicieli świata nauki na bezpłatne szkolenie: „Dotacje na innowację…

zobacz więcej

Rozstrzygnięcie zapytania ofertowego Lokalnego Punktu Konsultacyjnego z dnia 10.06.2011 r.

W dniu 17.06.2011 r. zakończono postępowanie w sprawie zapytania ofertowego dot. materiałów promocyjnych Lokalnego Punktu Konsultacyjnego dotyczących realizacji i promocji projektu systemowego Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości pod tytułem „Wsparcie systemu kompleksowych usług informacyjnych dla przedsiębiorców i osób zamierzających rozpocząć działalność gospodarczą poprzez finansowanie sieci Punktów Konsultacyjnych (PK)” w ramach Poddziałania 2.2.1 PO KL.Projekt współfinansowany przez…

zobacz więcej

Zaproszenie do oferty na materiały biurowe

Projekt pod tytułem „Rozszerzenie działalności pożyczkowej RIG poprzez dokapitalizowanie funduszu pożyczkowego” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach osi priorytetowej I „Konkurencyjna i innowacyjna gospodarka”, działanie 1.1 „Wsparcie kapitałowe przedsiębiorczości”, schemat A „Wsparcie kapitałowe funduszy” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013 Plik do pobrania

zobacz więcej

Zapytanie ofertowe Lokalnego Punktu Konsultacyjnego dot. materiałów biurowych z dnia 10.06.2011 r.

Projekt współfinansowany przez UNIĘ EUROPEJSKĄ ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Stalowa Wola,10 .06. 2011 r.Regionalna Izba GospodarczaUl. 1-go Sierpnia 26 B37-450 Stalowa WolaZaproszeniedo wzięcia udziału w składaniu ofert dotyczących materiałów promocyjnych Lokalnego Punktu KonsultacyjnegoNr KSU : 09/12/2006/183Projekt: Projekt systemowy Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości pod tytułem „Wsparcie systemu kompleksowych usług informacyjnych dla przedsiębiorców i osób zamierzających rozpocząć…

zobacz więcej

„Usługa pilotażowa doradztwo – asysta w prowadzeniu działalności gospodarczej”

Informujemy, iż z dniem 23.05.2011 r. Przemyska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. rozpoczęła realizację projektu „Usługa pilotażowa doradztwo – asysta w prowadzeniu działalności gospodarczej”, w ramach projektu systemowego PARP Poddziałanie 2.2.1 POKL „Wsparcie systemu kompleksowych usług informacyjnych dla przedsiębiorców oraz osób zamierzających rozpocząć działalność gospodarczą poprzez finansowanie sieci Punktów Konsultacyjnych PK”.

zobacz więcej