2014-05-12 – Informacja

Informujemy, że w ramach I Osi priorytetowej RPO WP Konkurencyjna i innowacyjna gospodarka, Działanie 1.1 Wsparcie kapitałowe przedsiębiorczości Schemat A Wsparcie kapitałowe funduszy, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013. projekt pt. „Rozszerzenie działalności pożyczkowej RIG poprzez dokapitalizowanie Funduszu Pożyczkowego” od 12.05.2014 r. wznawia nabór wniosków o udzielanie pożyczek – dostępna pula środków 1…

zobacz więcej

Informacja o terminie szkoleń w ramach działania 6.2 POKL

Projekt „Zmień zwyczaj – pożyczaj!” jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego  Regionalna Izba Gospodarcza w Stalowej Woli w partnerstwie z Podkarpackim Klubem Biznesu w Rzeszowie pragnie poinformować Uczestników Projektu „Zmień zwyczaj – pożyczaj!” Program Operacyjny Kapitał Ludzki Priorytet VI Rynek pracy otwarty dla wszystkich Działanie 6.2 Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i…

zobacz więcej

2014-03-20 – Zaproszenie

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz Budżetu Państwaw ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013     Regionalna Izba Gospodarcza w Stalowej Woli serdecznie zaprasza do udziału w bezpłatnym spotkaniu „Porozmawiajmy o biznesie – poziom zaawansowany – młodzi przedsiębiorcy” Termin spotkania: 28-03-2014 r. Miejsce spotkania: Regionalna Izba…

zobacz więcej

2014-03-20 – Informacja

Informujemy, że z dniem 20.03.2014r. zostaje wstrzymany nabór wniosków na udzielanie pożyczek w ramach I Osi priorytetowej RPO WP Konkurencyjna i innowacyjna gospodarka, Działanie 1.1 Wsparcie kapitałowe przedsiębiorczości Schemat A Wsparcie kapitałowe funduszy, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013 projekt pt. „Zwiększenie dostępności do pomocy zwrotnej dla przedsiębiorców poprzez dokapitalizowanie Regionalnego Funduszu Pożyczkowego…

zobacz więcej

2014-03-12 – Rozstrzygnięcie zapytania ofertowego z dnia 04.03.2014r – dotyczącego zapewnienia 2 mentorów oraz cateringu podczas spotkania z młodymi przedsiębiorcami – Porozmawiajmy o biznesie – poziom zaawansowany

Rozstrzygnięcie oceny porównania ofert cenowych dotyczące zapewnienia 2 mentorów oraz cateringu podczas spotkania z młodymi przedsiębiorcami w ramach projektu „Regionalna Izba Gospodarcza mostem do świata biznesu” w ramach: Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013 Działanie 1.2 Instytucje otoczenia biznesu. Została wybrana najkorzystniejsza oferta.

zobacz więcej