narodowa_strategia_spojnosci_bw

Regionalna Izba Gospodarcza

Sprostowanie do zapytania ofertowego 6/2013/IOB dotyczącego zakupu serwera wraz z oprogramowaniem, 6 laptopów z oprogramowaniem systemowym oraz licencji na zdalny dostęp do serwera dla min. 5 użytkowników w ramach realizowanego projektu pn: „Regionalna Izba Gospodarcza mostem do świata biznesu.” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz Budżetu Państwa w ramach Osi Priorytetowej I „Konkurencyjna i innowacyjna gospodarka”, Działanie 1.2 „Instytucje otoczenia biznesu” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013.

Wyjaśnienia:

Zmianie uległy parametry laptopów oraz serwera. Za utrudnienia przepraszamy.

Poniżej zamieszczono treść zmian w zapytaniu ofertowym 6/2013/IOB oraz treść zapytania ofertowego 6/2013/IOB po zmianie.

Załącznik (pobierz)

Zapytanie ofertowe (pobierz)

Zmiany w zapytaniu (pobierz)