aa11

Stalowa Wola 08-03-2013

 

Rozstrzygnięcie oceny porównania ofert cenowych usługi polegającej na przygotowaniu i wykonaniu zaproszeń wraz z projektami graficznymi na imprezę promocyjną Regionalnej Izby Gospodarczej do dnia 08-03-2013r. do godz. 12:00 w ramach projektu „Regionalna Izba Gospodarcza mostem do świata biznesu” w ramach: Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013 Działanie 1.2 Instytucje otoczenia biznesu.

W dniu 08-03-2013r. wyłoniona została najkorzystniejsza oferta na usługę polegającą na przygotowaniu i wykonaniu zaproszeń wraz z projektami graficznymi na imprezę promocyjną Regionalnej Izby Gospodarczej.