Regionalna Izba Gospodarcza

zaprasza do wzięcia udziału w składaniu ofert dotyczących wykonanie usługi polegającej na zaprojektowaniu i wykonaniu trzech rodzajów kalendarzy promujących realizowany projekt pt. „Rozszerzenie działalności pożyczkowej RIG poprzez dokapitalizowanie funduszu pożyczkowego” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

w ramach osi priorytetowej I ,Konkurencyjna i innowacyjna gospodarka”, działanie 1.1 ,Wsparcie kapitałowe przedsiębiorczości”, schemat A ,,Wsparcie kapitałowe funduszy” Regionalnego Programu operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013 wg załącznika nr 1 (zgodnie z opisem)

Bliższe informacje oraz formularz zgłoszeniowy w załącznikach.

Zapytanie ofertowe wraz z załącznikiem nr 1

Załącznik nr 2 – Formularz ofertowy