Szanowni Państwo,

W związku z realizacją projektu współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013 Rozszerzenie działalności pożyczkowej RIG poprzez dokapitalizowanie Funduszu Pożyczkowego” w ramach I Osi priorytetowej RPO WP Konkurencyjna i innowacyjna gospodarka Działanie 1.1 Wsparcie kapitałowe przedsiębiorczości Schemat A Wsparcie kapitałowe funduszy Regionalny Fundusz Pożyczkowy pragnie gorąco podziękować wszystkim firmom zainteresowanym za złożenie ofert na:

zakup i dostawę do Regionalnej Izby Gospodarczej tonerów

Pragniemy jednocześnie poinformować iż po rozpatrzeniu wszystkich ofert, wybrana została najlepsza. Wybrana oferta otrzymała 60pkt w kategorii cena – 454,32zł oraz 40pkt w kategorii czas realizacji – do 12 godzin od momentu zamówienia.