Aktualności

This page as PDF

Zaproszenie do wzięcia udziału w składaniu ofert.


Regionalna Izba Gospodarcza

zaprasza do wzięcia udziału w składaniu ofert dotyczących wykonanie usługi polegającej na publikacji 1 artykułu w prasie o zasięgu regionalnym obejmującym całe

województwo podkarpackie, informującego o realizacji przez Regionalną Izbę Gospodarczą projektu pt. ,,Rozszerzenie działalności pożyczkowej RIG przez dokapitalizowanie funduszu pożyczkowego”

współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach osi priorytetowej I ,Konkurencyjna i innowacyjna gospodarka”, działanie 1.1 ,Wsparcie kapitałowe przedsiębiorczości”,

schemat A ,,Wsparcie kapitałowe funduszy” Regionalnego Programu operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013 Usługa obejmować będzie dokonanie korekty redakcyjnej oraz przygotowanie projektu graficznego artykułu.

Bliższe informacje oraz formularz zgłoszeniowy w załącznikach.

Załącznik 1

Załącznik 2


"Rozwijamy skrzydła biznesu"
unia.jpg, 70kB
Inwestujemy w rozwój województwa podkarpackiego


Copyright © 2013 | Regionalna Izba Gospodarcza w Stalowej Woli.
Realizacja: PROPAGANDA